Szukaj szkolenia

Podatek od nieruchomości 2020 - zmiany oraz aktualne orzecznictwo

Kategoria szkolenia: Rachunkowość/księgowość
Hotel Iness, Łódź, łódzkie
13.12.2019 - 13.12.2019
450,00 zł
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania

Zakres tematyczny szkolenia

 • Podstawowe pojęcia wyznaczające zakres i wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
  • wpływ ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości,
  • księgi wieczyste a podatek od nieruchomości,
  • możliwość kwestionowania zapisów w ewidencjach w trakcie sporów z organami podatkowymi,
  • Klasyfikacja Środków Trwałych a podatek od nieruchomości,
  • organy podatkowe właściwe dla podatku od nieruchomości,
  • zasady prowadzenia sporów z organami podatkowymi,
  • prawa i obowiązki podatnika podczas postępowania oraz kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości,
  • przedawnienie podatku od nieruchomości.
 • Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości: 
  • budynki, w tym również budynki czasowo niewykorzystywane w działalności gospodarczej,
  • pojęcie „przegrody budowlanej” oraz „wyodrębnienia z przestrzeni”
  • różnica w pojęciu „budynku” oraz „budowli”
  • tymczasowe obiekty budowlane m. in. sezonowe namioty, kontenery, baraki, przenośne transformatory itp.,
  • pojęcie budowli i urządzenia budowlanego,
  • transformatory jako obiekty budowlane opodatkowane podatkiem od nieruchomości,
  • urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach,
  • opodatkowanie urządzeń technicznych
  • fundamenty, place, place pod śmietnik,
  • sieci energetyczne,
  • przyłącza,
  • drogi wewnętrzne i drogi leśne,
  • uzbrojenie terenu,
  • zbiorniki,
  • kontenery,
  • wiaty,
  • wolnostojące instalacje.
 • Prawidłowe określenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
  • zasady określania powierzchni gruntów,
  • powierzchnia użytkowa budynku,
  • dokumentacja istotna w przypadku określania powierzchni budynku,
  • powierzchnia kondygnacji, klatek schodowych,
  • ustalenie podstawy opodatkowania przy budowlach,
  • budowle zamortyzowane a podatek od nieruchomości,
  • modernizacja budowli a obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania.
 • Podatnik podatku od nieruchomości:
  • właściciel jako podatnik podatku od nieruchomości,
  • posiadacz samoistny podatnikiem podatku od nieruchomości,
  • użytkownik wieczysty podatnikiem,
  • posiadacz zależny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,\
  • spółka cywilna w podatku od nieruchomości.
 • Stawki podatku od nieruchomości w 2018 i 2019 r.: 
  • zasady ustalania stawki podatku od nieruchomości przez radę gminy,
  • możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości poprzez uchwałę rady gminy,
  • stawki podatku od nieruchomości w przypadku gruntów,
  • stawki podatku od nieruchomości w przypadku budynków,
  • stawka podatku od nieruchomości dotycząca budowli.
 • Rozliczenie podatku od nieruchomości przy najmie i dzierżawie oraz służebności przesyłu:
  • podmiot zobligowany do zapłaty podatku,
  • odpowiedzialność za zaległości podatkowe,
  • najem, dzierżawa nieruchomości gminnych oraz Skarbu Państwa,
  • bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 • Rozliczenia podatku przez współwłaścicieli:
  • podmioty zobowiązane do zapłaty podatku,
  • odpowiedzialność za zaległości,
  • rozliczenia między współwłaścicielami.
 • Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości:
  • ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego,
  • wybudowanie nieruchomości a podatek,
  • nabycie nieruchomości a obowiązek podatkowy,
  • sprzedaż nieruchomości,
  • likwidacja obiektu budowlanego a moment wygaśnięcia obowiązku podatkowego,
  • deklaracje w podatku od nieruchomości,
  • terminy zapłaty podatku.
 • Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki:
  • zwolnienia o charakterze podmiotowym,
  • zwolnienia przedmiotowe,
  • sposoby legalnej optymalizacji podatkowej.
 • Ujęcie podatku od nieruchomości w rozliczeniu podatku dochodowego:
  • podatek od nieruchomości jako koszt,
  • rozliczenie podatku od nieruchomości w czasie,
  • zaległość w podatku od nieruchomości a koszty uzyskania przychodów.
 • Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące podatku od nieruchomości.
 • Omówienie skutków prawnych wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r.

Informacje dodatkowe

Cena zawiera
 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Lokalizacje i terminy

Łódź woj. łódzkie
Hotel Iness
13.12.2019 - 13.12.2019
450,00 zł
Warszawa woj. mazowieckie
al. Jerozolimskie 123A
29.01.2020 - 29.01.2020
520,00 zł
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel Focus
30.01.2020 - 30.01.2020
510,00 zł
Poznań woj. wielkopolskie
Hotel Topaz
17.02.2020 - 17.02.2020
510,00 zł
Łódź woj. łódzkie
Hotel Iness
28.02.2020 - 28.02.2020
450,00 zł

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Koszty w firmie 2019 – nowości i rozliczenie na gruncie CIT/PIT
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 123A, Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 16.12.2019
520,00 zł
Zrównoważona Karta Wyników - Balanced Scorecard
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
10.02.2020 - 11.02.2020
930,00 zł
Zarządzanie przez cele
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
10.02.2020 - 11.02.2020
930,00 zł
Zarządzanie zmianą
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
13.01.2020 - 14.01.2020
930,00 zł
Tworzenie strategii rozwoju biznesu
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel TOPAZ, Poznań, wielkopolskie
13.01.2020 - 14.01.2020
930,00 zł
Samochody w firmie – rozliczenie na gruncie podatku dochodowego oraz VAT ze szczególny uwzględnieniem sprzedaży
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 16.12.2019
520,00 zł
Podatek u źródła – zmiany 2019/2020 orzecznictwo praktyka
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
16.12.2019 - 16.12.2019
510,00 zł
PIT 2019-2020 - Zerowy podatek dla młodych i obniżenie stawki podatku z 18% do 17%
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
20.12.2019 - 20.12.2019
520,00 zł
Podatki dla kadry zarządzającej – kluczowe regulacje podatkowe w 2020 roku
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
10.01.2020 - 10.01.2020
510,00 zł
Optymalizacja finansowa i podatkowa Grupy Kapitałowej – Planowanie zdarzeń gospodarczych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 123A, Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
30.03.2020 - 31.03.2020
1 350,00 zł
Jawność rachunków bankowych w rejestrze podatników VAT (biała lista VAT) – zmiany 2019 – konsekwencje w VAT CIT PIT
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 123A, Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 16.12.2019
520,00 zł
Kodeks karny skarbowy – zagadnienia dla księgowych + zmiany 2019
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
16.12.2019 - 16.12.2019
510,00 zł
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - zmiany 2019
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 123A, Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 16.12.2019
520,00 zł
Ceny transferowe 2020 – aktualne obowiązki, dokumentowanie, raportowanie, wyłączenia i uproszczenia
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
09.01.2020 - 09.01.2020
700,00 zł
Podatki 2019/2020 – najważniejsze zmiany w VAT CIT i PIT
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 16.12.2019
520,00 zł
Kontrola podatkowa oraz celno-skarbowa
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
12.12.2019 - 12.12.2019
520,00 zł
Obowiązkowy Split payment. Rejestry VAT - biała lista podatników. Nowa matryca stawek PKWiU - zmiany przepisów 2020r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
22.01.2020 - 22.01.2020
510,00 zł
Sporządzanie pism procesowych w postępowaniach podatkowych – praktyczne aspekty na przykładach oraz wzorach
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Iness Hotel, Łódź, łódzkie
12.12.2019 - 12.12.2019
450,00 zł
Kurs na Dyrektora Finansowego - praktyczne warsztaty przygotowujące do zawodu - kurs weekendowy (90H)
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
11.01.2020 - 01.03.2020
3 500,00 zł
Transakcje łańcuchowe w VAT 2019 – WARSZTATY PRAKTYCZNE
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 16.12.2019
520,00 zł
Incoterms 2010 i ich wpływ na rozliczanie podatku VAT. W tym nowe reguły Incoterms 2020 obowiązujące od 1.1.2020 r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
13.12.2019 - 13.12.2019
520,00 zł
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Polonia, Kraków, małopolskie
12.12.2019 - 12.12.2019
450,00 zł
Faktura VAT 2020 - fakturowanie, prawa i obowiązki podatnika
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
12.12.2019 - 12.12.2019
510,00 zł
Podatek akcyzowy w 2020 r. - praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
19.12.2019 - 19.12.2019
520,00 zł
Różnice kursowe w księgach rachunkowych skutki podatkowe – ujęcie praktyczne
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Polonia, Kraków, małopolskie
12.12.2019 - 12.12.2019
450,00 zł
VAT w obrocie międzynarodowym - WDT WNT Eksport i Import towarów Import usług - rewolucyjne zmiany od 2020r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 16.12.2019
520,00 zł
Controlling i rachunkowość zarządcza
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
20.01.2020 - 21.01.2020
930,00 zł
Analiza sprawozdań finansowych i wskaźników ekonomicznych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
20.01.2020 - 21.01.2020
1 143,90 zł
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
30.01.2020 - 31.01.2020
1 143,90 zł
Analiza decyzji menedżerskich
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
30.01.2020 - 31.01.2020
1 143,90 zł

Polecane szkolenia

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględn
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Gdańsk, pomorskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty praktyczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Zakopane, małopolskie
10.12.2019 - 13.12.2019
Koszty w firmie 2019 – nowości i rozliczenie na gruncie CIT/PIT
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 123A, Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 16.12.2019
520,00 zł
Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk - inspirujące 2-dniowe warsztaty z możliwością indywidualnych k
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem n
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE by unikać niekwalifikowalności wydatków przekroczenia terminów i ustaloneg
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Zrównoważona Karta Wyników - Balanced Scorecard
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
10.02.2020 - 11.02.2020
930,00 zł
Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowel
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
19.12.2019 - 20.12.2019
Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględn
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Gdańsk, pomorskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Zarządzanie przez cele
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
10.02.2020 - 11.02.2020
930,00 zł
Zarządzanie zmianą
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
13.01.2020 - 14.01.2020
930,00 zł
Tworzenie strategii rozwoju biznesu
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel TOPAZ, Poznań, wielkopolskie
13.01.2020 - 14.01.2020
930,00 zł
Samochody w firmie – rozliczenie na gruncie podatku dochodowego oraz VAT ze szczególny uwzględnieniem sprzedaży
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 16.12.2019
520,00 zł
Budżet zadaniowy w sektorze publicznym
ACC Training and Consulting Group
Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa, mazowieckie
17.12.2019 - 17.12.2019
590,00 zł
Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją zamówień publiczny
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 17.12.2019
Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk - inspirujące 2-dniowe warsztaty z możliwością indywidualnych k
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym - warsztaty (2 dni)
ACC Training and Consulting Group
Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa, mazowieckie
18.12.2019 - 19.12.2019
1 402,20 zł
Podatek u źródła – zmiany 2019/2020 orzecznictwo praktyka
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
16.12.2019 - 16.12.2019
510,00 zł
Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Warszawa, mazowieckie
30.01.2020 - 31.01.2020
5% rabatu Finanse dla niefinansistów
AVENHANSEN Sp. z o.o. AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*****Radisson Blu, Kraków, małopolskie
24.02.2020 - 25.02.2020
2 189,40 zł
PIT 2019-2020 - Zerowy podatek dla młodych i obniżenie stawki podatku z 18% do 17%
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
20.12.2019 - 20.12.2019
520,00 zł
Podatki dla kadry zarządzającej – kluczowe regulacje podatkowe w 2020 roku
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
10.01.2020 - 10.01.2020
510,00 zł
Optymalizacja finansowa i podatkowa Grupy Kapitałowej – Planowanie zdarzeń gospodarczych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 123A, Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
30.03.2020 - 31.03.2020
1 350,00 zł
Jawność rachunków bankowych w rejestrze podatników VAT (biała lista VAT) – zmiany 2019 – konsekwencje w VAT CIT PIT
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 123A, Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 16.12.2019
520,00 zł
Kodeks karny skarbowy – zagadnienia dla księgowych + zmiany 2019
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
16.12.2019 - 16.12.2019
510,00 zł
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - zmiany 2019
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 123A, Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 16.12.2019
520,00 zł
Ceny transferowe 2020 – aktualne obowiązki, dokumentowanie, raportowanie, wyłączenia i uproszczenia
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
09.01.2020 - 09.01.2020
700,00 zł
Podatki 2019/2020 – najważniejsze zmiany w VAT CIT i PIT
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 16.12.2019
520,00 zł
10% rabatu Zarządzanie płynnością finansową
AVENHANSEN Sp. z o.o. AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Europejski, Wrocław, dolnośląskie
16.03.2020 - 17.03.2020
2 189,40 zł
10% rabatu Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych
AVENHANSEN Sp. z o.o. AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Europejski, Wrocław, dolnośląskie
02.03.2020 - 03.03.2020
2 189,40 zł
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe