Szukaj szkolenia

Prognozowanie w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży

Kategoria szkolenia: Transport i logistyka
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12Opis szkolenia i cel
Celem szkolenia jest warsztatowe przećwiczenie przez uczestników – ilościowych i jakościowych metod tworzenia prognoz i planów sprzedaży. Metody te są ćwiczone na przykładach indywidualnie działających przedsiębiorstw, jak i koordynujących prognozowanie w ramach całego łańcucha dostaw. Prognozy wykorzystywane są do ustalenia działań logistyki w całym zakresie prac przedsiębiorstwa.
Nacisk położony jest na redukcję błędu prognozy – maksymalizację wskaźników obsługi klienta i minimalizację powiązanych kosztów logistycznych. Promowane metody oparte są zarówno o przykłady z praktyki pracy, kalkulacje wykonywane w software, jak i metody promowane przez APICS®. Wszelkie opracowania wykonywane w trakcie trwania szkolenia zostają zdigitalizowane i są dostępne do pobrania z sieci po zakończeniu zajęć.

Korzyści dla uczestników
• poznanie dobrych praktyk tworzenia systemów prognozowania,
• przyswojenie step-by-step przykładów z projektów dotyczących metod redukcji błędów w prognozach,
• opanowanie ilościowych i jakościowych metod prognozowania i planowania sprzedaży,
• podniesienie poziomu satysfakcji klienta i redukcja błędnego poziomu zapasów,
• nabycie umiejętności koordynacja pracy między wydziałami w ramach SOP (planowanie operacji i sprzedaży),
• integracja danych z POS’ów w ramach planowania potrzeb dystrybucji (DRP),
• zrozumienie korzyści wynikających w rozwoju współpracy w łańcuchu dostaw np. CPFR.

Program szkolenia
Dzień 1/2
1. Wprowadzenie do logistyki przepływu informacji:
• rola prognozowania w logistyce, jak i w łącznym procesie planowania działalności przedsiębiorstwa,
• obiektywne przyczyny dla realizacji prognozowania – „światy” Pull i Push,
• spójne i rozbieżne cele wewnątrz i na zewnątrz firmy,
• prognoza sprzedaży, jako podstawa procesu obsługi klienta.

2. Proces prognozowania, klasyfikacja metod, dobre praktyki pozycje SKU adresowane przez prognozę:

3. Zastosowanie analizy ilościowej w prognozowaniu (przykłady):
• zasady pracy z modelami matematycznymi np. identyfikacja i obsługa błędu,
• określenie zakresu i analiza danych historycznych,
• model naiwny,
• średnia ruchoma,
• średnia ważona,
• wygładzanie wykładnicze,
• identyfikacja i potwierdzanie współczynników sezonowości,
• nieciągłe zamówienia (losowe) tzw. szeregi rzadkie,
• analiza regresji,
• metoda Z-Chart (wykres Z),
• model SARIMA / ARIMA X13,
• kalkulacja poziomu błędu prognozy i wykorzystanie jego w usprawnianiu systemu prognozowania.

4. Beer Game (Gra Piwna) – symulacja pracy poszczególnych podmiotów łańcucha logistycznego dla uzyskania maksymalnego poziomu trafności prognozy (udział w rynku i satysfakcja klienta) przy jednocześnie najmniejszym błędnym poziomie zapasu. Użycie w prognozowaniu analizy ilościowej i jakościowej.

Dzień 2/2
1. Omówienie wyników warsztatu Beer Game:
• konsekwencje brak identyfikacji popytu niezależnego i zależnego,
• występowanie efektu Forestera, czyli tzw. efektu bicza w praktyce prognozowania,
• skutki dla przedsiębiorstwa, jak i dla całego łańcucha logistycznego,
• sposoby ograniczania efektu Forestera.

2. Uzgadnianie prognoz:
• horyzonty czasowe prognozowania,
• grupy asortymentowe czyli tzw. rodziny produktów – korzyści z użycia,
• uzgadnianie bottom-up, top-down i mieszane,
• stosowanie planistycznej listy materiałowej dla „nie pytania o każdy wariant pozycji sprzedawanej”,
• praca z planowaną dostępnością magazynową i tzw. dostępnością do obiecania (ATP).

3. Analiza jakościowa w prognozowaniu:
• dlaczego analiza ilościowa sama w sobie nie jest wystarczająca,
• kiedy krytycznym jest stosowanie analizy jakościowej,
• analiza jakościowa – metody heurystyczne.

4. Dokładność prognozowania:
• przedział ufności prognozy,
• dokładność prognoz – kalkulacja błędu,
• sposoby redukcji błędów prognozy - omówienie w przykładach, konkretnych, praktycznych rozwiązań stosowanych w różnych branżach na rynku globalnym.

5. Kooperacja przedsiębiorstw w prognozowaniu sprzedaży:
• ograniczenia prognozowania indywidualnego,
• korzyści wynikające z kooperacji w obszarze prognozowania,
• strategia współdziałania w planowaniu, prognozowaniu i uzupełnianiu zapasów (CPFR),
• zasady wdrażania CPFR,
• VMI (Vendor Managed Inventory) w ramach koncepcji CPFR.

6. Miejsce prognozowania w procesie SOP:
• cztery strategie łączenia prognoz z planami – silne i słabe strony,
• współpraca z i agregacja danych z POS’ów i sprawne planowanie potrzeb dystrybucji (DRP),
• przeliczanie prognoz na niższe poziomy list materiałowych – wsparcie planowania materiałowego i logistycznego (włącznie z zakupowym łańcuchem dostaw),
• kalkulacja zapasów bezpieczeństwa.

7. Narzędzia informatyczne we wsparciu prognozowania:
• tworzenie otwartych systemów agregacji danych z wielu źródeł,
• elastyczne systemy przetwarzania i raportowania np. Crystal Reports.

8. Zakończenie zajęć:
• podsumowanie i źródła wiedzy, również rekomendowane formularze audytu,
• wskazanie zasad prowadzenia follow-up dla dalszego rozwoju wiedzy,
• sesja ocen.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do:
• menedżerów i specjalistów z działu logistyki oraz innych działów w przedsiębiorstwie współuczestniczących w procesie zaopatrzenia lub zakupów,
• specjalistów ds. zaopatrzenia w przedsiębiorstwach,
• branżystów i kupców,
• analityków rynków surowcowo-materiałowych,
• koordynatorów zaopatrzenia i gospodarki materiałowej.

Certyfikaty

imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Metodologia


Lokalizacje

Kraków woj. małopolskie
Hotel Best Western Premier****
darmowe
Warszawa woj. mazowieckie
Warsaw Plaza Hotel****
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 810,00 zł (1 471,54 netto)
Controlling w logistyce - Controlling operacyjny
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 790,00 zł (1 455,28 netto)
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 440,00 zł (1 170,73 netto)
Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 890,00 zł (1 536,59 netto)
Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 890,00 zł (1 536,59 netto)
Zarządzanie i mapowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 660,00 zł (1 349,59 netto)
Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 440,00 zł (1 170,73 netto)
Controlling w logistyce – kompendium wiedzy skutecznego menedżera
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 940,00 zł (1 577,24 netto)
Dystrybucja i planowanie dostaw
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 440,00 zł (1 170,73 netto)
Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 740,00 zł (1 414,63 netto)
Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 440,00 zł (1 170,73 netto)
Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 810,00 zł (1 471,54 netto)
Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 340,00 zł (1 089,43 netto)
Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
840,00 zł (682,93 netto)
Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 340,00 zł (1 089,43 netto)
Zarządzanie flotą samochodową
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Negocjacje zakupowe umowy handlowe i zarządzanie dostawcami
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
2 490,00 zł (2 024,39 netto)
Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów hand
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
760,00 zł (617,89 netto)
Prawidłowa gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
740,00 zł (601,63 netto)
Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 890,00 zł (1 536,59 netto)
ADR – Transport składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
790,00 zł (642,28 netto)
Pochodzenie towarów a konsekwencje wystawiania świadectw pochodzenia w handlu międzynarodowym
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
640,00 zł (520,33 netto)
VAT w transporcie
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 340,00 zł (1 089,43 netto)
Negocjacje zakupowe i umowy handlowe
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 890,00 zł (1 536,59 netto)
Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)

Polecane szkolenia

Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 810,00 zł (1 471,54 netto)
Optymalizacja zapasów z wykorzystaniem MS Excel
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Spedycja i transport w transakcjach krajowych i międzynarodowych
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Zarządzenie kategoriami zakupowymi
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Strategiczne zarządzanie zakupami
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Optymalizacja procesu kompletacji
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Negocjacje w zakupach z elementami perswazji
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Mapowanie Strumienia Wartości
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Efektywne procesy logistyczne w nowoczesnych magazynach
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Controlling logistyki
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Lean Warehousing – szczupłe zarządzanie nowoczesnym magazynem
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Zarządzanie
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
MS Excel w logistyce
Kompetea
Do ustalenia
550,00 zł (447,15 netto)
Optymalizacja kosztów w dziale zakupów
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Współpraca z dostawcami
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Prognozowanie jako element skutecznego zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Zabezpieczenia płatności w transakcjach handlowych
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Kontrola eksportu – procedury systemowe w zakresie bezpieczeństwa
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Transport Drogowy: Konwencja CMR i List Przewozowy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Efektywna gospodarka zakupowa w przedsiębiorstwie handlowo-dystrybucyjnym
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Handel z Chinami – minimalizacja ryzyka płatności i dostawy towaru
Kompetea
Do ustalenia
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Optymalizacja obsługi magazynów i logistyki wewnątrzzakładowej
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Obsługa logistyczna transakcji eksportowych
Kompetea
Do ustalenia
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
Racjonalizacja procesów magazynowych
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Gospodarka magazynowa jako element efektywnego zarządzania logistyką w firmie
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
System INTRASTAT w perspektywie zmian na 2015r.
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
System INTRASTAT w perspektywie zmian na 2015r.
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Zarządzanie magazynem e-commerce
Kompetea
Do ustalenia
850,00 zł (691,06 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe