Szukaj szkolenia

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

Kategoria szkolenia: Rachunkowość/księgowość
Do ustalenia
1 690,00 zł

Zakres tematyczny szkolenia

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Cel szkolenia: Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:Specjalizacja trenerska:Od 1998 r. zajmuje się dziedzina zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych . Stała współpraca z Wolters Kluwer Polska oraz wydawnictwem wiedza i Praktyka.Od 2007 r. Prowadzi autorskie szkolenia z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców.


 • Rynek zamówień publicznych w Polsce.

 • Pojęcie zamówienia publicznego i progi stosowania przepisów ustawy o ZP.

 • Zamawiający- podmioty zobowiązane do stosowania prawa ZP.

 • Wykonawca- wymagania wobec wykonawców, instytucja wykluczenia.

 • Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę - praktyczne warsztaty.2. Zasady udzielania zamówień publicznych i ich konsekwencje dla wykonawców.

   Zasada równego traktowania oferentów.

  • Zasada jawności postępowania i przewidywalności wyniku.

  • Zasada prymatu trybów przetargowych.

  • Konsekwencje naruszenia zasad przez Zamawiającego - praktyczne warsztaty.

  3. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia - wstęp.

   Planowanie postępowania.

  • Określenie wartości zamówienia.

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

  • Udostępnianie i przekazywanie SIWZ.

  •  

   Dzień 25. Podstawowe tryby udzielania zamówień - krok po kroku.

    Przetarg nieograniczony.

   •  

   • Zamówienie z wolnej ręki.

   • Licytacja i aukcja elektroniczna.

   • Umowy ramowe i dynamiczny system zakupów.

   7. Przygotowujemy ofertę.

    Zakres oferty.

   • Poprawianie błędów w ofercie.

   • Pozostałe dokumenty składane przez wykonawców- kompletowanie dokumentacji.

   • Sprawdzanie zgodności oferty z SIWZ- praktyczne warsztaty.

   8. Proces wyboru oferty.

    Otwarcie ofert.

   • Kryteria oceny ofert.

   • Wybór najkorzystniejszej oferty.

   • Dokonywanie wyboru oferty- praktyczne warsztaty, praca grupowa, dyskusja.

   Dzień 3

   9. Umowa w zamówieniach publicznych.

    Zawarcie umowy- informacje ogólne.

   • Zmiana i unieważnienie umowy.

   •  

   • Odwołanie i postępowanie odwoławcze.

   • Inne instytucje ochronne.

   •  

   • Odpowiedzialność wynikająca z przepisów karnych.

   12. Źródła informacji o zamówieniach publicznych.

   13. Dyskusja kończąca, na tematy wskazane przez uczestników kursu.

    
 • Grupa docelowa

  Grupa docelowa:
  • pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
  • specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
  • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
  • przedstawiciele administracji rządowej;
  • wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

  Certyfikaty

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

  Metodologia

  Metodologia:Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.
  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

  Informacje dodatkowe

  Informacje organizacyjne:Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.
  -szkolenie trwa 3 dni (24h);-zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego i trzeciego dnia;-ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;-w każdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.
  Opcjonalnie:Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu*** w którym odbywa się szkolenie.Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61) 8 102 194, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: info@szkolenia-semper.pl

   

  Inwestycja:1690 zł netto (+23% VAT) Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.-cena zawiera:-uczestnictwo w szkoleniu,-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]-materiały piśmiennicze [notatnik, długipis]-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia-konsultacje poszkoleniowe-Każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu). Zgłoszenie:

  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf  lub word  a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (061 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

   Kontakt:

  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPERul. Puszkina 3562-030 Luboń
  Godziny pracy biura:      Pn-Pt 07.30 - 18.00
  Departament szkoleń otwartych:tel. (61) 8 102 194     tel. (61) 6 115 034     tel. 508 393 926  fax. (61) 6 247 936fax. (61) 2 786 300
  info@szkolenia-semper.plwww.szkolenia-semper.pl

   Uwaga:

  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

   

  Lokalizacje

  Warszawa woj. mazowieckie
  Hotel*** w centrum
  Warszawa woj. mazowieckie
  Hotel*** w centrum
  Kraków woj. małopolskie
  Hotel*** w centrum
  Gdańsk woj. pomorskie
  Hotel*** w centrum

  Pozostałe szkolenia firmy

  Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych - warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej oraz warsztaty skutecznego aplikowania
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Rozliczanie Inwestycyjnych Projektów Unijnych w ramach RPO i POIi
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Specjalista ds. rozliczania księgowania i realizacji projektów unijnych - 3 dniowe warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych - warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Certyfikowany Kurs Rozliczania i Kontroli Projektów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) prakt
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Specjalista ds. rozliczania księgowania i realizacji projektów unijnych - 3 dniowe warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2007-2013 i 2014-2020 - 3-dniowe warsztaty konsultacyjne w
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Prawo Pracy 2013 - Najnowsze zmiany - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? Certyfikowane warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Specjalista ds. Kadr i Płac - 3-dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne. [Ostatnie wolne miejsca]
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Zamówienia publiczne dla zaawansowanych - 2 -dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. Kompendium wied
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? Certyfikowane warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Zamówienia publiczne w praktyce kadry zarządzającej. 3-dniowe warsztaty konsultacyjne .
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Zarządzanie Projektami Unijnymi i ich Skuteczna Promocja - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2007-2013 i 2014-2020 - 3-dniowe warsztaty konsultacyjne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Specjalista ds. Kadr i Płac - 3-dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne. [Ostatnie wolne miejsca]
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia

  Polecane szkolenia

  Ocena projektów inwestycyjnych
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  Windykacja handlowa czyli jak skutecznie rozmawiac z dluznikiem
  Adept s.c.
  Do ustalenia
  Finanse dla niefinansistów
  Adept s.c.
  Do ustalenia
  Zarządzanie finansami dla niefinansistów
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków
  Adept s.c.
  Do ustalenia
  Elektroniczne księgi wieczyste
  Adept s.c.
  Do ustalenia
  Faktury VAT - kompendium wiedzy o fakturowaniu
  Adept s.c.
  Do ustalenia
  Telewindykacja - skuteczne odzyskiwanie należności za pomocą telefonu
  Adept s.c.
  Do ustalenia
  Obsługa kas fiskalnych
  Adept s.c.
  Do ustalenia
  Skuteczna windykacja wierzytelności
  Adept s.c.
  Do ustalenia
  Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Zarządzanie płynnością finansową - warsztaty
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  Praktyczna analiza rachunku przepływów pieniężnych
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych - warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Skuteczna windykacja przez telefon (telewindykacja) 19-20.02 Warszawa
  HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
  Do ustalenia
  Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej oraz warsztaty skutecznego aplikowania
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Rozliczanie Inwestycyjnych Projektów Unijnych w ramach RPO i POIi
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Specjalista ds. rozliczania księgowania i realizacji projektów unijnych - 3 dniowe warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych - warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Certyfikowany Kurs Rozliczania i Kontroli Projektów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) prakt
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Analiza finansowa przedsiębiorstwa
  Adept s.c.
  Do ustalenia
  Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.