Szukaj szkolenia

Strategiczne zarządzanie firmą

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Do ustalenia
1 580,00 zł (1 284,55 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

Strategiczne zarządzanie firmą >>>


Celem warsztatu „Strategiczne zarządzanie firmą” jest przedstawienie, przyswojenie oraz przećwiczenie przez uczestników kluczowych elementów oraz narzędzi strategicznego zarządzania firmą, tak, aby mogli oni wyznaczyć, zaplanować, wdrożyć, wspierać, monitorować i modyfikować działania prowadzące do osiągnięcia przez firmę strategicznych celów.

Wysoka konkurencyjność dzisiejszego środowiska biznesowego sprawia, że tylko firmy, które mają jasne i spójne cele realizowane przy pomocy starannie przygotowanej i skutecznie wdrożonej strategii są w stanie odnieść długotrwały sukces. Niezbędnym elementem jest także skuteczne strategiczne zarządzanie firmą, co oznacza, że firma nie tylko jest w stanie wyznaczyć i wdrożyć strategiczne kierunku rozwoju, lecz także na bieżąco monitoruje swoją sytuację oraz, w razie potrzeby, szybko i efektywnie podejmuje odpowiednie działania korygujące.

Strategiczne cele firmy powinny opierać się na dogłębnej analizie środowiska, w którym firma funkcjonuje oraz być nastawione na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań jej interesariuszy, takich, jak: konsumenci, partnerzy biznesowi, pracownicy, czy właściciele.

Kluczowa staje się także umiejętność skutecznej realizacji przygotowanej strategii osiągnięcia tych celów – spowodowanie, że organizacja będzie w stanie funkcjonować (na poziomie kompetencji, procesów, czy komunikacji) tak, że osiągnie wyznaczone cele w sposób najbardziej efektywny.

Korzyści dla uczestników:

 • Zrozumienie, rozwój oraz umiejętność skutecznego wykorzystania elementów koncepcji zarządzania strategicznego do rozwoju firmy
 • Umiejętność wdrożenia oraz skutecznego zarządzania koncepcją zarządzania strategicznego w firmie
 • Umiejętność wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań do szukania możliwości rozwoju, jak i monitorowania efektywności działania firmy
 • Umiejętność unikania pułapek związanych z realizacją strategii firmy i strategicznym zarządzaniem firmą
 • Zwiększenie skuteczności osiągania oczekiwanych rezultatów biznesowych związanych z realizacją strategicznych celów firmy

Program szkolenia:

Szczegółowy program oraz jego zawartość zostaną doprecyzowane na podstawie wywiadów z uczestnikami oraz dopasowane do specyfiki ich zakresu pracy. Będzie to dotyczyło w szczególności przeprowadzonych ćwiczeń, które będą miały za zadanie oddanie specyfiki pracy uczestników warsztatu.

 1. Wprowadzenie do koncepcji zarządzania strategicznego
  W ramach wstępu, uczestnicy zostaną wprowadzeni w temat strategicznego zarządzania firmą od koncepcji tak zwanego „dużego obrazka” („big picture”) – jednego z podstawowych elementów strategicznego podejścia do zarządzania firmą. Sesja ta będzie także dobrym kontekstem do zapoznania się uczestników ze sobą oraz do pierwszej wymiany doświadczeń. Uczestnicy zostaną także wprowadzeni w model procesu planowania strategicznego, który pozwoli usystematyzować wiedzę i narzędzia, jak również będzie służył jako pomocna platforma planowania i wdrażania strategicznego zarządzania w firmach uczestników.
  Poruszane zagadnienia obejmują między innymi:
  • Koncepcja wielkich firm – „Od dobrego do wielkiego” według Jima Collinsa
  • Metodyka myślenia strategicznego
  • Proces planowania strategicznego
 2. Analiza otoczenia zewnętrznego firmy i strategiczna orientacja „na zewnątrz” firmy
  W tej części uczestnicy zapoznają się metodami i narzędziami analizy i wnioskowania dotyczącymi otoczenia zewnętrznego firmy. W sposób praktyczny – dla lepszego zrozumienia i utrwalenia przedstawionych elementów i narzędzi – będą również zaangażowani w przeprowadzenie tego typu analizy dla własnej firmy.
  Poruszane zagadnienia obejmują między innymi:
  • Konsument/odbiorca w centrum działania firmy
  • Model pięciu sił konkurencyjnych Portera
  • Metodologia analizy SWOT oraz analiza przyczynowo-skutkowa
  • Benchmarking zewnętrzny oraz analiza trendów rynkowych
  • Analiza konkurencyjna
  • Analiza, segmentacja oraz ocena potencjału biznesowego segmentów konsumentów i odbiorców
 3. Interesariusze procesu zarządzania strategicznego
  W tym module, uczestnicy zapoznają się z metodami i narzędziami związanymi z rozpoznaniem potrzeb i oczekiwań interesariuszy procesu zarządzania strategicznego. W kontekście własnych firm, w ramach ćwiczenia, uczestnicy będą identyfikować grupy interesariuszy oraz ich potrzeby związane z prowadzeniem działalności firmy.
  Poruszane zagadnienia obejmują między innymi:
  • Identyfikacja i rozpoznanie oczekiwań interesariuszy
  • Zarządzanie oczekiwaniami i komunikacją z grupami interesariuszy na poszczególnych etapach planowania i wdrażania zarządzania strategicznego
  • Budowanie relacji ze strategicznymi partnerami biznesowymi
 4. Wizja, misja, wartości, cele i strategia organizacji
  Na tym etapie warsztatu, uczestnicy, w ramach ćwiczeń na podstawie przedstawionych pojęć i przykładów, będą wypracowywać kluczowe elementy związane ze strategicznym zarządzaniem firmą, takie, jak wizja, misja, wartości i cele. W praktyczny sposób będą także w stanie ocenić i kierunkowo dopasować rodzaj strategii, która w kontekście ich firmy najskuteczniej może realizować wyznaczone cele strategiczne. Dodatkowo, uczestnicy poznają narzędzia priorytetyzacji podejmowanych działań oraz oceny i eliminacji ryzyka w planowaniu i wdrażaniu działań strategicznych.
  Poruszane zagadnienia obejmują między innymi:
  • Proces definiowania i weryfikacji wizji, misji, wartości oraz celów organizacji
  • Generyczne strategie firm (odróżnienie, przywództwo kosztowe, koncentracja, „utknięcie po środku”)
  • Metodologia wyboru, tworzenia i dostosowania strategii firmy dla skutecznej realizacji jej celów strategicznych
  • Metodologie priorytetyzacji działań oraz strategicznego podejmowania decyzji
  • Zarządzanie ryzykiem w ramach planowani

Grupa docelowa

Szkolenie polecamy dla:

- Właścicieli firm
- Osób zarządzających firmami
- Członków zarządów firm
- Innych osób, które są (lub mogą być) zaangażowane w proces strategicznego zarządzania firmą

Certyfikaty

Każdy z uczestników otrzymuje na zakończenie warsztatu certyfikat AVENHANSEN.

Metodologia

Metody, które zastosujemy podczas szkolenia:

Interaktywny warsztat polegający na praktycznym przedstawieniu, przyswojeniu oraz przećwiczeniu elementów związanych z strategicznym zarządzaniem firmą. Poprzez doświadczenie trenera, warsztat będzie także wzbogacony o elementy doradztwa biznesowego, które pozwolą skutecznie odnieść się do konkretnych sytuacji pojawiających się w pracy. Metody dydaktyczne stosowane podczas warsztatu:

- Ćwiczenia indywidualne i grupowe
- Dyskusje moderowane
- Analizy przypadków
- Przykłady dobrych praktyk
- Mini wykłady

Informacje dodatkowe

W ramach szkolenia otwartego w Warszawie gwarantujemy Państwu:

- Miłą i fachową obsługę
- Profesjonalizm trenera
- Ciekawe materiały szkoleniowe
- Dyplomy ukończenia szkolenia
- Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do trzech miesięcy po zakończonym szkoleniu)
- Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego rodzaju potrzeby.

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

- Dwie przerwy kawowe - w każdym dniu
- Smaczne obiady
- Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia). Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w centrum Warszawy, ale możemy zaproponować również inne hotele na nocleg.
- Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą firmy AVENHANSEN>>>

Lokalizacje

Kraków woj. małopolskie
Hotel *** w centrum
darmowe
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel *** w centrum
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Motywowanie i ocenianie pracowników (AC)
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 480,00 zł (1 203,25 netto)
Miękkie umiejętności zarządzania projektem
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 480,00 zł (1 203,25 netto)
Ocenianie i motywowanie pracowników - umiejętności menadżerskie
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 480,00 zł (1 203,25 netto)
Zarządzanie ryzykiem w projektach
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 580,00 zł (1 284,55 netto)
Zarządzanie zespołem w firmie - kompendium menagera
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 480,00 zł (1 203,25 netto)
Motywowanie i ocenianie pracowników
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 480,00 zł (1 203,25 netto)
Zarządzanie pracownikami pokolenia Y
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
880,00 zł (715,45 netto)
Working and communicating across the cultural divide
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
600,00 zł (487,80 netto)
MENADŻER COACHEM czyli wykorzystanie metod coachingowych w efektywnym zarządzaniu. AKADEMIA LIDERA MODU
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
880,00 zł (715,45 netto)
Organizacja i zarządzanie współczesnymi procesami rekrutacji i selekcji – czyli trening mistrzów rekrutacji
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
880,00 zł (715,45 netto)
Coachingowy styl zarządzania jako skuteczne narzędzie zarządzania personelem (coaching biznesowy)
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 480,00 zł (1 203,25 netto)
Procesowa „narzędziownia” HR - czyli zarządzanie talentami systemami ocen okresowych zarządzanie rozwojem i motywacją
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
880,00 zł (715,45 netto)
Leadership - narzędzia współczesnego przywództwa i motywowania pracowników
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 480,00 zł (1 203,25 netto)
HR - czyli cHaRyzma rozpisana na narzędzia formularze procedury. NAJLEPSZE PRAKTYKI
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
880,00 zł (715,45 netto)
MANAGING ACROSS CULTURES
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
880,00 zł (715,45 netto)
Zarządzanie rozwojem pracowników i budowanie ścieżek karier
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
880,00 zł (715,45 netto)
Zarządzanie przez cele - Management by Objectives - MBO
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 480,00 zł (1 203,25 netto)
Zarządzanie zespołem - budowanie zaangażowania i motywacji pracowników
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 480,00 zł (1 203,25 netto)
Turkusowa Firma i Turkusowy Styl Zarządzania - Optymalna Droga do Sukcesu
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
480,00 zł (390,24 netto)
Manager coachem czyli wykorzystanie metod coachingowych w efektywnym zarządzaniu. Akademia Lidera Moduł III
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
880,00 zł (715,45 netto)
Lider i jego zespół - jak budować efektywnie współpracujące ze sobą zespoły. Akademia Lidera Moduł IV
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
880,00 zł (715,45 netto)
Motywacja zespołu – Mentalność Zwycięzcy
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 480,00 zł (1 203,25 netto)
Zatrudnianie personelu w projekcie unijnym w świetle wytycznych kwalifikowania wydatków
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)

Polecane szkolenia

Rekrutacja i selekcja pracowników - planowanie zasobów pracowniczych
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Do ustalenia
1 100,00 zł (894,31 netto)
Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansow publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
400,00 zł (325,20 netto)
Motywowanie i ocenianie pracowników (AC)
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 480,00 zł (1 203,25 netto)
Coaching i monitoring - skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center 09-10.05 Warszawa Szkolenia HILLWAY
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Zarządzanie sobą poprzez cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Trening kompetencji menedżerskich
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Motywowanie pracowników I
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Budowa efektywnego zespołu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kreatywne rozwiazywanie problemow - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie kryzysowe projektem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Tworzenie biznesplanu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie zasobami ludzkimi w pigułce
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie logistyczne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lean Manufacturing - stop błędom i marnotrawstwu w twojej firmie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami - warsztaty
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie sytuacją kryzysową
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarzadzanie projektami
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie państwowym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie personelem
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe