Szukaj szkolenia

System INTRASTAT w perspektywie zmian na 2015r.

Kategoria szkolenia: Transport i logistyka
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

System INTRASTAT w perspektywie zmian na 2015r.(kliknij temat szkolenia)

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi systemu INTRASTAT.
 • Omówienie zmian obowiązujących w zakresie procedur wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT od 1 stycznia 2015 r.
 • Przedstawienie zasad dokumentowania i ewidencji operacji przywozu i wywozu towarów oraz ich korygowania.
 • Informacje dotyczące obowiązku sprawozdawczego wg progów statystycznych na rok 2015 oraz obowiązków w zakresie rejestracji w Podsystemie Danych Referencyjnych.
 • Prezentacja możliwości stosowania uproszczeń w deklarowaniu towarów będących przedmiotem handlu wewnątrzwspólnotowego.


Korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie przepisów regulujących dokumentowanie i ewidencjonowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 • Uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie wypełniania deklaracji INTRASTAT w wywozie i przywozie.
 • Znajomość aktualnych i planowanych zmian w przepisach i praktyczna umiejętność posługiwania się nimi.
 • Zapoznanie się z procedurami sporządzania, wysyłania i korygowania deklaracji INTRASTAT.
 • Praktyczne umiejętności prawidłowego rejestrowania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

 Program szkolenia:

 Systemy statystyczne w Unii Europejskiej:

 • Dwa systemy statystyki: INTRASTAT i EXTRASTAT.
 • INTRASTAT – jako wspólny system statystyki wewnątrzwspólnotowego obrotu towarowego.

 Charakterystyka transakcji wewnątrzwspólnotowych:

 • Obrót towarowy i jego rodzaje.
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 • Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna.
 • Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju.
 • Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju.

 Dokumentacja transakcji wewnątrzwspólnotowych:

 • Dokumenty handlowe, towarowe, transportowe i inne związane z obrotem.
 • Dokumenty statystyczne.

 Charakterystyka systemu INTRASTAT w Polsce i UE oraz jego podstawy prawne:

 • Przepisy wspólnotowe,
 • Przepisy krajowe,
 • Zmiany formalne i merytoryczne w przepisach wspólnotowych i krajowych według stanu na rok 2015.
 • Podsystem Danych Referencyjnych INTRASTAT.
 • Progi statystyczne.

 Zasady dokonywania zgłoszeń w systemie INTRASTAT:

 • Ustalanie zakresu obowiązku sprawozdawczego wg progu statystycznego na 2015 r.
 • Wykorzystywanie danych podatkowych dla potrzeb analizy danych w INTRASTAT z punktu widzenia ich poprawności.
 • Zasady dotyczące deklarowania wywozu i przywozu towarów w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 • Praktyczne wskazówki w zakresie poprawnego wypełniania deklaracji INTRASTAT.
 • Ćwiczenia praktyczne związane z prawidłowym wypełnianiem deklaracji INTRASTAT w przywozie i wywozie towarów.
 • Znajomość baz dostawy towarów zgodnie z Incoterms®2010.
 • Analiza najczęstszych błędów popełnianych przy wypełnianiu deklaracji INTRASTAT.
 • Przeprowadzanie korekt deklaracji INTRASTAT.
 • Procedura przesyłania zgłoszeń w formie elektronicznej.
 • Dostęp do informacji dotyczącej systemu INTRASTAT.
 • Uproszczenia w deklarowaniu wybranych rodzajów towarów.
 • Specyficzne przypadki deklarowania towarów.
 • Wezwania i upomnienia – zasady ogólne i sankcje.
 • Informacja podsumowująca – tryb jej sporządzania.

 Zasady klasyfikowania towarów według Nomenklatury Scalonej na 2015 r.

 Obrót towarowy podlegający zgłoszeniu do systemu INTRASTAT: 

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru.
 • Status celny towarów i ich rodzaje zgłaszane do INTRASTAT.
 • Warunki jakie muszą spełniać towary aby były zgłoszone do systemu INTRASTAT.
 • Towary wyłączone ze statystyki INTRASTAT – zwolnienia ze sprawozdawczości.

Grupa docelowa

 • Kadra kierownicza przedsiębiorstw.
 • Pracownicy działów eksportu i importu, zaopatrzenia i księgowości.
 • Pracownicy działów obsługi transakcji handlowych w obrocie wewnątrzwspólnotowym.

Certyfikaty

Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia

Informacje dodatkowe

 • Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty
 • Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu
 • W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad
 • Pomagamy w rezerwacji noclegów
 • Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Lokalizacje

Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor (budynek Millenium Plaza)
darmowe
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Kraków woj. małopolskie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Optymalizacja zapasów z wykorzystaniem MS Excel
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Spedycja i transport w transakcjach krajowych i międzynarodowych
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Zarządzenie kategoriami zakupowymi
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Strategiczne zarządzanie zakupami
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Optymalizacja procesu kompletacji
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Negocjacje w zakupach z elementami perswazji
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Mapowanie Strumienia Wartości
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Efektywne procesy logistyczne w nowoczesnych magazynach
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Controlling logistyki
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Lean Warehousing – szczupłe zarządzanie nowoczesnym magazynem
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Zarządzanie
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
MS Excel w logistyce
Kompetea
Do ustalenia
550,00 zł (447,15 netto)
Optymalizacja kosztów w dziale zakupów
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Współpraca z dostawcami
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Prognozowanie jako element skutecznego zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Zabezpieczenia płatności w transakcjach handlowych
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Kontrola eksportu – procedury systemowe w zakresie bezpieczeństwa
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Efektywna gospodarka zakupowa w przedsiębiorstwie handlowo-dystrybucyjnym
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Handel z Chinami – minimalizacja ryzyka płatności i dostawy towaru
Kompetea
Do ustalenia
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Optymalizacja obsługi magazynów i logistyki wewnątrzzakładowej
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Obsługa logistyczna transakcji eksportowych
Kompetea
Do ustalenia
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
Racjonalizacja procesów magazynowych
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
System INTRASTAT w perspektywie zmian na 2015r.
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Zarządzanie magazynem e-commerce
Kompetea
Do ustalenia
850,00 zł (691,06 netto)
Zarządzanie strategiczne i operacyjne flotą pojazdów ciężarowych
Kompetea
Do ustalenia
1 450,00 zł (1 178,86 netto)
Projektowanie optymalnych sieci dystrybucji i zaopatrzenia
Kompetea
Do ustalenia
1 450,00 zł (1 178,86 netto)
Metody optymalizacji w zarządzaniu logistyką (program z wykorzystaniem solver MS Excel)
Kompetea
Do ustalenia
2 100,00 zł (1 707,32 netto)
Efektywne negocjacje zakupowe
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)

Polecane szkolenia

Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 810,00 zł (1 471,54 netto)
Optymalizacja zapasów z wykorzystaniem MS Excel
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Spedycja i transport w transakcjach krajowych i międzynarodowych
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Zarządzenie kategoriami zakupowymi
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Strategiczne zarządzanie zakupami
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Optymalizacja procesu kompletacji
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Negocjacje w zakupach z elementami perswazji
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Mapowanie Strumienia Wartości
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Efektywne procesy logistyczne w nowoczesnych magazynach
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Controlling logistyki
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Lean Warehousing – szczupłe zarządzanie nowoczesnym magazynem
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Zarządzanie
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
MS Excel w logistyce
Kompetea
Do ustalenia
550,00 zł (447,15 netto)
Optymalizacja kosztów w dziale zakupów
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Współpraca z dostawcami
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Prognozowanie jako element skutecznego zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Zabezpieczenia płatności w transakcjach handlowych
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Kontrola eksportu – procedury systemowe w zakresie bezpieczeństwa
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Transport Drogowy: Konwencja CMR i List Przewozowy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Efektywna gospodarka zakupowa w przedsiębiorstwie handlowo-dystrybucyjnym
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Handel z Chinami – minimalizacja ryzyka płatności i dostawy towaru
Kompetea
Do ustalenia
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Optymalizacja obsługi magazynów i logistyki wewnątrzzakładowej
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Obsługa logistyczna transakcji eksportowych
Kompetea
Do ustalenia
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
Racjonalizacja procesów magazynowych
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Gospodarka magazynowa jako element efektywnego zarządzania logistyką w firmie
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
System INTRASTAT w perspektywie zmian na 2015r.
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Zarządzanie magazynem e-commerce
Kompetea
Do ustalenia
850,00 zł (691,06 netto)
Controlling w logistyce - Controlling operacyjny
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 790,00 zł (1 455,28 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe