Szukaj szkolenia

Transport: System Monitorowania Przewozu Towarów (SENT) w 2021r.

Kategoria szkolenia: Transport i logistyka
online
26.05.2021 09:00-26.05.2021 15:00
701,10 zł (570,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania, pewne szkolenie
 • Maksymalna liczba uczestników12

Zakres tematyczny szkolenia.

REGULACJE I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW, PRAKTYKA STOSOWANIA. 
PRZEWÓZ DROGOWY I KOLEJOWY. LPG, OLEJ OPAŁOWY I INNE TOWARY WRAŻLIWE.


Celem szkolenia jest:

 • uzyskanie przez uczestników informacji do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące regulacje,
 • poznanie przez uczestników  systemu  monitorowania przewozów drogowych,
 • pozyskanie  wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach,
 • wypracowanie najlepszych rozwiązań.

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:

 • uzyskają wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania działalności w zakresie przewozu materiałów podlegających monitorowaniu,
 • będą umieli „świadomie” brać udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne,
 • uzyskają wyjaśnienia problemów praktycznych,
 • poznają najnowsze regulacje prawne, projekty zmian oraz interpretacje konkretnych problemów w obszarze monitorowania przewozów,
 • będą potrafili zastosować w praktyce zdobytą na szkoleniu wiedzę.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE. 

* Nowe regulacje prawne w 2020 i 2021 roku. 
 

2. DEFINICJE ZAWARTE W USTAWIE, W TYM: 
* numer referencyjny,  
* podmiot wysyłający,  
* podmiot odbierający. 


3. TOWARY PODLEGAJĄCE MONITOROWANIU: W RUCHU KRAJOWYM, DWUSTRONNYM, TRANZYCIE:  
* towary objęte monitorowaniem wg klasyfikacji CN,   
* produkty  z kodów CN 2710 i CN 3403, 
* oleje roślinne z kodów CN od 1507 do 1517, 
* towary z pozycji CN 2905 i 3824.


4. ZASADY SYSTEMU MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW ORAZ OBROTU PALIWAMI OPAŁOWYMI. 
* Wydłużenie do 31 sierpnia 2020 okresu przejściowego w obrocie olejami opałowymi. 
* Różnice między monitorowaniem oleju opałowego  a SENT dla innych paliw, 
* rejestracja i aktualizacja AKC-RU. 
 

5. MONITOROWANIE  PRZEWOZU GAZU LPG (CN ex 2711 ? propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu). 
* zwolnienia,  
* dodatkowe obowiązki odbiorcy, 
* dodatkowe dane wymagane w SENT LPG od 2020 r., 

6. ZWOLNIENIA Z SYSTEMU SENT: 
* zwolnienia ze względu na ilość w opakowaniu jednostkowym,  
* zwolnienia ze względu na przesyłkę itp. 
 

7. ZASADY WYWOZU NIEKTÓRYCH LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH – ZMIANY ZWIĄZANE Z COVID-19. 
* Regulacje krajowe – obowiązek powiadomienia wojewody. 
* Obostrzenia na poziomie unijnym. 
 

8. WYŁĄCZENIA NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE ZGŁOSZEŃ PRZEWOZU TOWARÓW. 
 

9. MONITOROWANIE PRZEWOZU TOWARÓW KOLEJĄ.  
 

10. KONTROLA PRZEWOZU TOWARÓW: 
* organy uprawnione do przeprowadzania kontroli, 
* podmioty objęte kontrolą,  
* zakres kontroli, 
* wzory dokumentów stosowanych w toku kontroli, 
* systemowy komunikat o kontroli. 
 

11. SANKCJE PRZEWIDZIANE W USTAWIE: 
* zasady określania wysokości kary pieniężnej, 
* rodzaje kar,  
* sankcje karne za niedostarczenie zgłoszonego towaru, 
* niższa kara lub brak kary pieniężnej, w przypadku gdy nie doszło do uszczupleń podatków, 
* konsekwencje wejście w życie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA SZKOLENIA: 
 

12. KORZYSTANIE Z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych I Usługi „e-Przewóz”. 
 

13. ZASADY REJESTRACJI ZGŁOSZEŃ W PUESC: 
* formularze  SENT 100/200/300/400/500.


14. PROCEDURA AWARYJNA: 
* zasady postępowania w przypadku niedostępności systemu,  
* instrukcja, 
* wzory dokumentów.


15. STOSOWANIE SENT- GEO I ZSL (GPS): 
* obowiązki przewoźników, 
* obowiązki kierowców, 
* sankcje przewidziane w ustawie za brak lub  za niewłaściwe użytkowanie urządzeń. 
 

16. PROJEKTOWANE ZMIANY W PRZEPISACH. 
 

17. PODSUMOWANIE SZKOLENIA, ODPOWIEDZI NA PYTANIA, DYSKUSJA.


DODATKOWO:
Uczestnicy otrzymują komplet obszernych materiałów do wykorzystania w praktyce w wersji elektronicznej zawierające aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez Internet).

Grupa docelowa

 • Szkolenia skierowane jest do: 
 • prowadzących przedsiębiorstwa transportowe,  
 • zarządzających transportem w przedsiębiorstwie,   
 • dyspozytorów i planistów,  
 • kierowników transportu,  
 • spedytorów, magazynierów, 
 • osób zajmujących się organizacją przewozów materiałów podlegających monitorowaniu,  
 • kierowców realizujących przewozy materiałów podlegających monitorowaniu, 
 • firm ubezpieczeniowych, 
 • pracowników organów administracji publicznej biorących udział w systemie monitorowania przewozu towarów, 
 • oraz do wszystkich osób, które potrzebują poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia.

Certyfikaty

Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin w wersji elektronicznej.

Metodologia

Wykład, warsztat, dyskusja, konsultacje.

Uczestnicy otrzymują komplet obszernych materiałów do wykorzystania w praktyce w wersji elektronicznej zawierające aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, przykładowe wyroki sądów, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.

Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez e-mail) .

Informacje dodatkowe.

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym  na platformie on-line. 

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy

09:00 – 12:15 Zajęcia część I

12:15 – 12:45 przerwa na lunch

12:45 – 15:00 Zajęcia część II

Cena promocyjna szkolenia on-line wynosi 570 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:  

 • wysoki poziom merytoryczny szkolenia,
 • uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach,
 • obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF ,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.   

Cena po okresie promocji: 670 + 23% VAT.

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030). 

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.  


Szkolenia zamknięte – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 

22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych EFS - zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych PARP . 

Posiadamy certyfikat SUS 2.0 i wpis do RIS WUP.


W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu:
(22) 853 35 23,tel. kom.: 607 573 053.
 

Lokalizacje i terminy

online
21.01.2021 - 21.01.2021
701,10 zł (570,00 netto)
online
25.02.2021 - 25.02.2021
701,10 zł (570,00 netto)
online
25.03.2021 - 25.03.2021
701,10 zł (570,00 netto)
online
27.04.2021 - 27.04.2021
701,10 zł (570,00 netto)
online
26.05.2021 - 26.05.2021
701,10 zł (570,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

SENT: SYSTEM MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW (SENT) - OD PODSTAW.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
701,10 zł (570,00 netto)
Transport: System Monitorowania Przewozu Towarów (SENT) w 2020r.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
701,10 zł (570,00 netto)
Cło: Prawo Celne dla Logistyków i Spedytorów.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
Magazyn Materiałów Niebezpiecznych i Substancji Chemicznych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Transport drogowy: ZMIANY I NOWOŚCI W TRANSPORCIE DROGOWYM W 2020 ROKU.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Transport Drogowy: Obowiązki Nadawcy / Załadowcy przy Przewozie Drogowym w 2020 roku.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Prawo Transportowe dla Spedytorów - Umowy Odpowiedzialność Reklamacje.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
Transport: ADR. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Towary niebezpieczne.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Transport i Spedycja Krajowa oraz Międzynarodowa. Logistyka Umowy Dokumenty i Reklamacje.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
Transport drogowy: Przewozy Nienormatywne w Transporcie Drogowym naciski na oś ważenie i pomiary pojazdów
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Reklamacje z tytułu szkód w transporcie - załatwianie i dochodzenie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
774,90 zł (630,00 netto)
Skuteczny Specjalista ds. Transportu i Spedycji.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
Transport Drogowy: Mocowanie i zabezpieczanie ładunków w transporcie drogowym.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Transport i Spedycja: Jak Zawierać Dobre Umowy w Transporcie i Spedycji?
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
774,90 zł (630,00 netto)
Transport Drogowy: Konwencja CMR i List Przewozowy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Transport drogowy: CZAS PRACY KIEROWCÓW.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Gospodarka Magazynowa. Optymalna Organizacja i Prowadzenie Gospodarki Magazynowej w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
Cło: Brexit - wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w aspekcie spraw celnych
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
Cło: Zmiany i aktualności w Prawie i procedurach celnych na 2021 ROK
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
Incoterms 2020 a zarządzanie ryzykiem umów i transportu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
774,90 zł (630,00 netto)
Efektywny pracownik działu obsługi klienta w firmie spedycyjnej.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
Ryzyka w transporcie i spedycji oraz sposoby ich ograniczania.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
774,90 zł (630,00 netto)

Polecane szkolenia

Awaryjny plan łańcucha dostaw na najbliższe miesiące
Langas Group
Do ustalenia
online - System INTRASTAT
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
online - Warunki dostaw INCOTERMS 2020
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
online - Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
online - Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
online - Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 168,50 zł (950,00 netto)
Standardy bezpieczeństwa i ochrony w łańcuchu dostaw - AEOS/AEOF
Perfect Mind Szkolenia
Do ustalenia
678,96 zł (552,00 netto)
Warunki handlowe INCOTERMS 2020
Perfect Mind Szkolenia
Do ustalenia
678,96 zł (552,00 netto)
online - Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją magazynowaniem transportem i prognozowaniem
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
SENT: SYSTEM MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW (SENT) - OD PODSTAW.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
701,10 zł (570,00 netto)
Transport: System Monitorowania Przewozu Towarów (SENT) w 2020r.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
701,10 zł (570,00 netto)
Cło: Prawo Celne dla Logistyków i Spedytorów.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
online - Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Magazyn Materiałów Niebezpiecznych i Substancji Chemicznych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Transport drogowy: ZMIANY I NOWOŚCI W TRANSPORCIE DROGOWYM W 2020 ROKU.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Transport Drogowy: Obowiązki Nadawcy / Załadowcy przy Przewozie Drogowym w 2020 roku.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Prawo Transportowe dla Spedytorów - Umowy Odpowiedzialność Reklamacje.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
Transport: ADR. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Towary niebezpieczne.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Transport i Spedycja Krajowa oraz Międzynarodowa. Logistyka Umowy Dokumenty i Reklamacje.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
Transport drogowy: Przewozy Nienormatywne w Transporcie Drogowym naciski na oś ważenie i pomiary pojazdów
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Reklamacje z tytułu szkód w transporcie - załatwianie i dochodzenie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
774,90 zł (630,00 netto)
Skuteczny Specjalista ds. Transportu i Spedycji.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
Transport Drogowy: Mocowanie i zabezpieczanie ładunków w transporcie drogowym.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Transport i Spedycja: Jak Zawierać Dobre Umowy w Transporcie i Spedycji?
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
774,90 zł (630,00 netto)
Transport Drogowy: Konwencja CMR i List Przewozowy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Transport drogowy: CZAS PRACY KIEROWCÓW.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Znakowanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1
GS1 Polska
Do ustalenia
602,70 zł (490,00 netto)
online - Zarządzanie zakupami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
online - Zarządzanie łańcuchem dostaw
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - Negocjacje zakupowe
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe