Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

UMOWY ICT W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
online
922,50 zł (750,00 netto)
 • Opcje szkoleniapewne szkolenie
 • Maksymalna liczba uczestników25

Sektor ICT wskazywany jest jako jeden z tych, który najmniej ucierpiał w trakcie pandemii COVID-19. Nie oznacza to jednak, że sytuacja ta nie miała wpływu na realizację umów ICT. Wiążą się z tym trzy podstawowe grupy problemów prawnych.

Po pierwsze, wpływ pandemii COVID-19 na realizację umów ICT. Chodzi tu przede wszystkim o możliwość modyfikacji zobowiązań Wykonawcy i Zamawiającego, np. w zakresie sposobów i terminów wykonania umowy, czy dokonywanych odbiorów prac wdrożeniowych. Analizy wymaga w szczególności spełnienie przesłanek klauzuli rebus sic stantibus (art.4571 k.c.). Dodatkowo, w zależności od kwalifikacji danej umowy ICT, Wykonawcom i Zamawiającym przysługują również możliwości wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, względnie żądania jej zmiany. Istotny jest również podział na umowy na rynku prywatnym i publicznym, w tym drugim przypadku specustawa o COVID-19 wprowadziła bowiem szczególne uregulowania prawne. Istotną grupą problemów prawnych związanych ze sposobem wykonaniem umów są także szczególne sposoby realizacji obowiązków umownych w warunkach COVID-19 (np. kwarantanna, praca zdalna etc.).

Po drugie, z pandemią COVID-19 wiąże się szereg pytań dotyczących odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ICT przez Wykonawcę i/lub jego podwykonawców. Chodzi tu w szczególności o podstawy i zakres odpowiedzialności Wykonawcy. Analizy wymaga w szczególności przesłanka adekwatnego związku przyczynowego, ograniczająca możliwości domagania się odszkodowania z przyczyn związanych z COVID-19. Dla Wykonawców istotne jest z kolei ustalenie, jakie znaczenie prawne ma ewentualna kwalifikacja pandemii COVID-19 jako siły wyższej. W niektórych przypadkach zastosowanie znajdują również przepisy o przyczynieniu się poszkodowanego do powstania szkody względnie miarkowania kar umownych.

Po trzecie, z uwagi na przewidywanie trwanie stanu pandemii COVID-19 przez co najmniej rok, istotne jest prawidłowe kształtowanie treści nowo zawieranych umów, tak aby przewidywały one również tą sytuację.

Uczestnicy szkolenia uzyskają odpowiedź między innymi na następujące pytania:

 • czy i jak można modyfikować umowy ICT w związku z COVID-19?
 • jaka jest istota i kiedy można się powołać na klauzulę rebus sic stantibus?
 • jakie działania należy podjąć, aby skutecznie wyegzekwować klauzulę rebus sic stantibus?
 • czy i jakie szczególne uprawnienia w zakresie modyfikacji umów przewiduje specustawa o COVID-19 (Tarcza 2.0 i 3.0)?
 • jak realizować obowiązki umowne w przypadkach szczególnych sytuacji związanych z COVID-19 (m.in. kwarantanna, praca zdalna)?
 • czy i jakie okoliczność wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność Wykonawcy w związku z COVID-19?
 • czy Wykonawca może powołać się na okoliczności związane z COVID-19, a dotyczące podwykonawcy?
 • jak rozumieć konstrukcję i znaczenie prawne siły wyższej?
 • jakie postanowienia powinny znaleźć się w nowo zawieranych umowach, tak aby limitować ryzyka prawne dotyczące COVID-19?
 • jak skutecznie używać narzędzi elektronicznych, aby dokonywać czynności faktycznych i prawnych związanych z COVID-19?

Program:

 1. Wykonanie umów ICT w trakcie pandemii COVID-19:
  • znaczenie prawne kwalifikacji umów ICT z punktu widzenia modyfikacji ich treści,
  • czy i kiedy klauzula rebus sic stantibus znajduję zastosowanie do umów ICT,
  • jakie działania należy podjąć, aby wyegzekwować klauzulę rebus sic stantibus,
  • przykłady żądań pozwu w sprawach dotyczących klauzuli rebus sic stantibus,
  • szczególne możliwości modyfikacji sposobu wykonania umowy przewidziane w specustawie o COVID-19 (Tarcza 2.0 i 3.0),
  • umowy ICT jako umowy o dzieło i umowy o świadczenie usług i możliwości ich zmiany z powołaniem na okoliczności dotyczące COVID-19,
  • szczególne sposoby realizacji obowiązków umownych w warunkach COVID-19 (np. kwarantanna, praca zdalna etc.).
  •  
 2. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w trakcie pandemii COVID-19:
  • rodzaje sankcji przysługujących Wykonawcom w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umów ICT – praktyka umów wdrożeniowych i utrzymaniowych,
  • jakie okoliczność wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność Wykonawcy w związku z COVID-19,
  • jak rozumieć adekwatny związek przyczynowy jako przesłankę ograniczającą odpowiedzialność Wykonawcy,
  • odpowiedzialność Wykonawcy w okolicznościach możliwości powołania się na sytuację COVID-19 przez podwykonawców,
  • siła wyższa w znaczeniu informatycznym i prawnym,
  • przyczynienie się poszkodowanego jako ogranicznik wysokości szkody należnej Zamawiającemu,
  • miarkowanie kar umownych – przesłanki w orzecznictwie sądów powszechnych.
  •  
 3. Klauzule w umowach zawieranych w trakcie pandemii COVID-19:
  • check-list klauzul w umowach zawieranych w trakcie pandemii COVID-19,
  • dopuszczalność stosowania narzędzi elektronicznego porozumiewania się oraz podpisów elektronicznych w ramach istniejących i zawartych umów sprzed czasów pandemii,
  • forma elektroniczna umów i inne elementy „digitalizacji” obrotu prawnego a postanowienia zawieranych umów – na co warto zwrócić uwagę,
  • jakie postanowienia stosować w umowach ICT, aby były bardziej elastyczne.

Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów. Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.

- szkolenie zdalne w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze,

- podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno ekran trenera jak również samego trenera,

- otrzymasz materiały i certyfikat w formacie PDF, 

- będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu,

- w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy.

Wymagane: 

komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa (preferowany FireFox), mikrofon i/lub słuchawki.

Cena zawiera: materiały szkoleniowe i certyfikat w formatach .pdf

Lokalizacje i terminy

online
20.08.2020 - 20.08.2020
922,50 zł (750,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.

Beata Kurpiewska
+48
Godziny kontaktu
8-16
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Elektroniczne doręczenia po zmianach 2021. Praktyczne ujęcie
Wydawnictwo C.H.Beck
Do ustalenia
449,00 zł (365,04 netto)
Reforma KPC. Orzeczenia sądowe. Postępowania odwoławcze
Wydawnictwo C.H.Beck
Do ustalenia
349,00 zł (283,74 netto)
Skarga pauliańska, czyli jak skutecznie bronić się przed ukrywaniem majątku przez dłużników
Wydawnictwo C.H.Beck
Do ustalenia
299,00 zł (243,09 netto)
KPC: Najnowsze zmiany w procedurze cywilnej 2021 - rozwiązania uchwalone i planowane
Wydawnictwo C.H.Beck
Do ustalenia
349,00 zł (283,74 netto)
KPC: Postępowanie rozpoznawcze po zmianach
Wydawnictwo C.H.Beck
Do ustalenia
349,00 zł (283,74 netto)

Polecane szkolenia

RODO – nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych- szkolenie e-learning
ODDK Sp.z o.o. Sp.k.
Do ustalenia
159,90 zł (130,00 netto)
Umowy najmu w czasach kryzysu
Langas Group
Do ustalenia
Długoterminowa deklaracja dostawcy, EUR1, deklaracja na fakturze czyli POCHODZENIE TOWARÓW w praktyce
Perfect Mind Szkolenia
Do ustalenia
678,96 zł (552,00 netto)
TARYFIKACJA TOWARÓW - nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej
Perfect Mind Szkolenia
Do ustalenia
678,96 zł (552,00 netto)
System INTRASTAT - aktualne uregulowania prawne z uwzględnieniem zmian
Perfect Mind Szkolenia
Do ustalenia
678,96 zł (552,00 netto)
Umowy na usługi i systemy IT (warsztaty)
eduFuturo
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Działalność hotelu w dobie COVID-19
WIK Consulting
Do ustalenia
984,00 zł (800,00 netto)
Akredytywa Dokumentowa - Skuteczne zabezpieczenie płatności.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Incoterms 2020. NOWA WERSJA REGUŁ MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ (ICC) NIEZBĘDNYCH PRZY ZAWIERANIU UMÓW HANDLOWYCH.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
774,90 zł (630,00 netto)
Zabezpieczanie Płatności i Formy Rozliczeń Umów Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Specjalista ds. Umów Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
5% rabatu SZKOLENIE ON-LINE: Praca zdalna a ochrona własności intelektualnej
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
Dobre Praktyki w Umowach IT
eduFuturo
Do ustalenia
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Zakupy: Skuteczny Specjalista Działu Zakupów. Negocjacje warunki umowy proces zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
Zawieranie Umów Zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
Klauzule w Umowach Handlowych. Formułowanie Interpretacja Wykorzystanie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
5% rabatu Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. na podst. art. 299 ksh. Certyfikowane szkolenie online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
787,20 zł (640,00 netto)
Kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny w praktyce spółki 2019 PREMIUM
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Handel Wewnątrzwspólnotowy Eksport Import.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Jak Unikać Pułapek w Umowach i Formułować Niezbędne Zabezpieczenia.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
10% rabatu Dokumentacja Biura Zarządu od A do Z, TWORZENIE, UAKTUALNIANIE, UDOSTĘPNIANIE, ARCHIWIZOWANIE, OBIEG DOKUMENTÓW SPÓŁKI
Langas Group
Do ustalenia
2 177,10 zł (1 770,00 netto)
10% rabatu Kompendium Biura Zarządu: KSH posiedzenia zarządu walne dokumentacja biura zarządu umowy i uchwały
Langas Group
Do ustalenia
2 177,10 zł (1 770,00 netto)
10% rabatu System zarządzania zgodnością dla biura zarządu i działów prawnych
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Prawo dla Działów Zakupów
Langas Group
Do ustalenia
2 300,10 zł (1 870,00 netto)
10% rabatu Specjalista ds. obsługi Biura Zarządu, OBSŁUGA FORMALNO-PRAWNA W BIURZE ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. I AKCYJNEJ
Langas Group
Do ustalenia
2 300,10 zł (1 870,00 netto)
Reklamacje w ujęciu B2B i B2C – nowelizacja przepisów od 01.01.2021
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Praktyki w zakresie działań antymobbingowych
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe