Szukaj szkolenia

UMOWY ICT W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
online
922,50 zł (750,00 netto)
 • Opcje szkoleniapewne szkolenie
 • Maksymalna liczba uczestników25

Sektor ICT wskazywany jest jako jeden z tych, który najmniej ucierpiał w trakcie pandemii COVID-19. Nie oznacza to jednak, że sytuacja ta nie miała wpływu na realizację umów ICT. Wiążą się z tym trzy podstawowe grupy problemów prawnych.

Po pierwsze, wpływ pandemii COVID-19 na realizację umów ICT. Chodzi tu przede wszystkim o możliwość modyfikacji zobowiązań Wykonawcy i Zamawiającego, np. w zakresie sposobów i terminów wykonania umowy, czy dokonywanych odbiorów prac wdrożeniowych. Analizy wymaga w szczególności spełnienie przesłanek klauzuli rebus sic stantibus (art.4571 k.c.). Dodatkowo, w zależności od kwalifikacji danej umowy ICT, Wykonawcom i Zamawiającym przysługują również możliwości wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, względnie żądania jej zmiany. Istotny jest również podział na umowy na rynku prywatnym i publicznym, w tym drugim przypadku specustawa o COVID-19 wprowadziła bowiem szczególne uregulowania prawne. Istotną grupą problemów prawnych związanych ze sposobem wykonaniem umów są także szczególne sposoby realizacji obowiązków umownych w warunkach COVID-19 (np. kwarantanna, praca zdalna etc.).

Po drugie, z pandemią COVID-19 wiąże się szereg pytań dotyczących odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ICT przez Wykonawcę i/lub jego podwykonawców. Chodzi tu w szczególności o podstawy i zakres odpowiedzialności Wykonawcy. Analizy wymaga w szczególności przesłanka adekwatnego związku przyczynowego, ograniczająca możliwości domagania się odszkodowania z przyczyn związanych z COVID-19. Dla Wykonawców istotne jest z kolei ustalenie, jakie znaczenie prawne ma ewentualna kwalifikacja pandemii COVID-19 jako siły wyższej. W niektórych przypadkach zastosowanie znajdują również przepisy o przyczynieniu się poszkodowanego do powstania szkody względnie miarkowania kar umownych.

Po trzecie, z uwagi na przewidywanie trwanie stanu pandemii COVID-19 przez co najmniej rok, istotne jest prawidłowe kształtowanie treści nowo zawieranych umów, tak aby przewidywały one również tą sytuację.

Uczestnicy szkolenia uzyskają odpowiedź między innymi na następujące pytania:

 • czy i jak można modyfikować umowy ICT w związku z COVID-19?
 • jaka jest istota i kiedy można się powołać na klauzulę rebus sic stantibus?
 • jakie działania należy podjąć, aby skutecznie wyegzekwować klauzulę rebus sic stantibus?
 • czy i jakie szczególne uprawnienia w zakresie modyfikacji umów przewiduje specustawa o COVID-19 (Tarcza 2.0 i 3.0)?
 • jak realizować obowiązki umowne w przypadkach szczególnych sytuacji związanych z COVID-19 (m.in. kwarantanna, praca zdalna)?
 • czy i jakie okoliczność wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność Wykonawcy w związku z COVID-19?
 • czy Wykonawca może powołać się na okoliczności związane z COVID-19, a dotyczące podwykonawcy?
 • jak rozumieć konstrukcję i znaczenie prawne siły wyższej?
 • jakie postanowienia powinny znaleźć się w nowo zawieranych umowach, tak aby limitować ryzyka prawne dotyczące COVID-19?
 • jak skutecznie używać narzędzi elektronicznych, aby dokonywać czynności faktycznych i prawnych związanych z COVID-19?

Program:

 1. Wykonanie umów ICT w trakcie pandemii COVID-19:
  • znaczenie prawne kwalifikacji umów ICT z punktu widzenia modyfikacji ich treści,
  • czy i kiedy klauzula rebus sic stantibus znajduję zastosowanie do umów ICT,
  • jakie działania należy podjąć, aby wyegzekwować klauzulę rebus sic stantibus,
  • przykłady żądań pozwu w sprawach dotyczących klauzuli rebus sic stantibus,
  • szczególne możliwości modyfikacji sposobu wykonania umowy przewidziane w specustawie o COVID-19 (Tarcza 2.0 i 3.0),
  • umowy ICT jako umowy o dzieło i umowy o świadczenie usług i możliwości ich zmiany z powołaniem na okoliczności dotyczące COVID-19,
  • szczególne sposoby realizacji obowiązków umownych w warunkach COVID-19 (np. kwarantanna, praca zdalna etc.).
  •  
 2. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w trakcie pandemii COVID-19:
  • rodzaje sankcji przysługujących Wykonawcom w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umów ICT – praktyka umów wdrożeniowych i utrzymaniowych,
  • jakie okoliczność wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność Wykonawcy w związku z COVID-19,
  • jak rozumieć adekwatny związek przyczynowy jako przesłankę ograniczającą odpowiedzialność Wykonawcy,
  • odpowiedzialność Wykonawcy w okolicznościach możliwości powołania się na sytuację COVID-19 przez podwykonawców,
  • siła wyższa w znaczeniu informatycznym i prawnym,
  • przyczynienie się poszkodowanego jako ogranicznik wysokości szkody należnej Zamawiającemu,
  • miarkowanie kar umownych – przesłanki w orzecznictwie sądów powszechnych.
  •  
 3. Klauzule w umowach zawieranych w trakcie pandemii COVID-19:
  • check-list klauzul w umowach zawieranych w trakcie pandemii COVID-19,
  • dopuszczalność stosowania narzędzi elektronicznego porozumiewania się oraz podpisów elektronicznych w ramach istniejących i zawartych umów sprzed czasów pandemii,
  • forma elektroniczna umów i inne elementy „digitalizacji” obrotu prawnego a postanowienia zawieranych umów – na co warto zwrócić uwagę,
  • jakie postanowienia stosować w umowach ICT, aby były bardziej elastyczne.

Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów. Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.

- szkolenie zdalne w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze,

- podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno ekran trenera jak również samego trenera,

- otrzymasz materiały i certyfikat w formacie PDF, 

- będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu,

- w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy.

Wymagane: 

komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa (preferowany FireFox), mikrofon i/lub słuchawki.

Cena zawiera: materiały szkoleniowe i certyfikat w formatach .pdf

Lokalizacje i terminy

online
20.08.2020 - 20.08.2020
922,50 zł (750,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.

Beata Kurpiewska
+48
Godziny kontaktu
8-16
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

PRAWA AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
NOWELIZACJA USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
KONTROLA Z URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT.
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
959,40 zł (780,00 netto)
Amerykańska i Europejska regulacja FATCA - nowe zasady pobierania oświadczeń od klientów instytucji finansowych
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
824,10 zł (670,00 netto)
UMOWY IT - USŁUGI INFORMATYCZNE
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
RODO W ARCHIWACH
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
KONTROLA Z URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
UMOWY NA UTRZYMANIE, SERWIS I ROZWÓJ SYSTEMÓW IT - NAJLEPSZE PRAKTYKI I SPORNE KWESTIE
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
PRZYGOTOWANIE BIP DO WYMAGAŃ USTAWY O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ I ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
UTWÓR W ROZUMIENIU PRAWA AUTORSKIEGO - KWALIFIKACAI REZULTATÓW PRACY INTELEKTUALNEJ ORAZ NARUSZEŃ PRAW
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BHP
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
UMOWY IT - LICENCJE OPEN SOURCE I OPEN CONTENT
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
UMOWY IT - PROJEKTY IT REALIZOWANE W METODYKACH ZWINNYCH (AGILE)
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
ZAGROŻENIA, INCYDENTY I NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WYSTĘPUJĄCE W TRAKCIE WYKONYWANIA PRACY ZDALNEJ
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
CLOUD COMPUTING – NAJNOWSZE TENDENCJE I ZMIANY PRAWNE
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 070,10 zł (870,00 netto)
ZGŁASZANIE NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 094,70 zł (890,00 netto)
OBSŁUGA SPRAW I DOKUMENTÓW ORAZ ICH ARCHIWIZACJA W SYSTEMIE TRADYCYJNYM
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
EGZEKUCJA SĄDOWA – w znowelizowanej rzeczywistości
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)
SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 033,20 zł (840,00 netto)
ARCHIWUM ZAKŁADOWE
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
713,40 zł (580,00 netto)
ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY IT ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UMÓW ZAWIERANYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)
ZWINNE WDROŻENIA W UMOWACH IT (AGILE, PRINCE2 AGILE) - PRZYGOTOWANIE I NEGOCJOWANIE UMÓW W PROJEKTACH IT
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)
FOTOGRAFIA - PRAWO AUTORSKIE, WIZERUNEK I DOBRA OSOBISTE
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
LEX ALERT dla instytucji finansowych w okresie epidemii - zmiany w przepisach prawa i stanowiskach organów nadzorczych
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 045,50 zł (850,00 netto)

Polecane szkolenia

Zakładanie i prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego
KursWiedzy.pl
Do ustalenia
99,00 zł (99,00 netto)
E-Learning
FORSAFE Sp. z o.o.
Do ustalenia
109,47 zł (89,00 netto)
RODO – nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych- szkolenie e-learning
ODDK Sp.z o.o. Sp.k.
Do ustalenia
159,90 zł (130,00 netto)
Umowy najmu w czasach kryzysu
Langas Group
Do ustalenia
PRAWA AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
NOWELIZACJA USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
KONTROLA Z URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT.
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
959,40 zł (780,00 netto)
Amerykańska i Europejska regulacja FATCA - nowe zasady pobierania oświadczeń od klientów instytucji finansowych
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
824,10 zł (670,00 netto)
UMOWY IT - USŁUGI INFORMATYCZNE
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
RODO W ARCHIWACH
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
KONTROLA Z URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
UMOWY NA UTRZYMANIE, SERWIS I ROZWÓJ SYSTEMÓW IT - NAJLEPSZE PRAKTYKI I SPORNE KWESTIE
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
PRZYGOTOWANIE BIP DO WYMAGAŃ USTAWY O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ I ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
UTWÓR W ROZUMIENIU PRAWA AUTORSKIEGO - KWALIFIKACAI REZULTATÓW PRACY INTELEKTUALNEJ ORAZ NARUSZEŃ PRAW
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BHP
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
UMOWY IT - LICENCJE OPEN SOURCE I OPEN CONTENT
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
UMOWY IT - PROJEKTY IT REALIZOWANE W METODYKACH ZWINNYCH (AGILE)
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
ZAGROŻENIA, INCYDENTY I NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WYSTĘPUJĄCE W TRAKCIE WYKONYWANIA PRACY ZDALNEJ
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
CLOUD COMPUTING – NAJNOWSZE TENDENCJE I ZMIANY PRAWNE
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 070,10 zł (870,00 netto)
ZGŁASZANIE NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 094,70 zł (890,00 netto)
OBSŁUGA SPRAW I DOKUMENTÓW ORAZ ICH ARCHIWIZACJA W SYSTEMIE TRADYCYJNYM
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
EGZEKUCJA SĄDOWA – w znowelizowanej rzeczywistości
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)
SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 033,20 zł (840,00 netto)
ARCHIWUM ZAKŁADOWE
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
713,40 zł (580,00 netto)
ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY IT ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UMÓW ZAWIERANYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)
ZWINNE WDROŻENIA W UMOWACH IT (AGILE, PRINCE2 AGILE) - PRZYGOTOWANIE I NEGOCJOWANIE UMÓW W PROJEKTACH IT
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)
FOTOGRAFIA - PRAWO AUTORSKIE, WIZERUNEK I DOBRA OSOBISTE
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Długoterminowa deklaracja dostawcy, EUR1, deklaracja na fakturze czyli POCHODZENIE TOWARÓW w praktyce
Perfect Mind Szkolenia
Do ustalenia
678,96 zł (552,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe