Szukaj szkolenia

Windykacja i egzekucja. Jak skutecznie odzyskać należności

5% rabatu
Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
09.04.2020 - 09.04.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
  • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
  • Maksymalna liczba uczestników10

Celem szkolenia jest dostarczenie kompendium wiedzy z zakresu skutecznej windykacji i egzekucji. Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów prawa z zakresu omawianej tematyki.

Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do odpowiedzialności odszkodowawczej oraz dochodzenia roszczeń. Istotna, a często niejednoznaczna jest kwestia odpowiedzialności za długi w przypadku niewypłacalności dłużnika i w tym aspekcie konieczne staje się podejmowanie dalszych działań prawnych. Należy mieć także na uwadze kolejne etapy windykacji należności i sposoby jej egzekwowania. Ważna jest ponadto kwestia zawierania ugód na etapie przedsądowym oraz działania zmierzające do zwiększenia efektywności egzekucji oraz właściwe jej nadzorowanie. Nie można zapominać także o problematyce związanej z ochroną danych osobowych dla potrzeb windykacji i doręczeń.

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:
Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę oraz umiejętności skutecznego egzekwowania należności. Dowiedzą się jak wygląda droga efektywnego dochodzenia roszczeń, jakie narzędzia są przy tym pomocne i po które instytucje prawne należy sięgać. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych zagadnień pojawiających się w omawianej tematyce. W oparciu o liczne przykłady w sposób wszechstronny oraz kompleksowy zostanie przedstawiona istota podejmowania skutecznych działań prawnych w procesie windykacji i egzekucji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I. Odpowiedzialność odszkodowawcza oraz dochodzenie roszczeń.
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy będą znali źródła i przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej. Merytoryczna część modułu stanie się podstawą do lepszego zrozumienia istoty dochodzenia roszczeń. Omówione i przedstawione narzędzia oraz instytucje prawne staną się bazą dla kolejnych poruszanych zagadnień w obranej tematyce.

·         Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

o    Źródła odpowiedzialności.

o    Przesłanki odpowiedzialności.

o    Odpowiedzialność za osoby trzecie.

o    Zwolnienie od odpowiedzialności.

·         Kary umowne.

·         Odpowiedzialność deliktowa.

o    Istota odpowiedzialności.

o    Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt.

·         Dochodzenie roszczeń.

o    Przedsądowe dochodzenie roszczeń.

o    Sądowe dochodzenie roszczeń.

o    Postępowanie sądowe – nakazowe, upominawcze, uproszczone.

o    Specyfika elektronicznego postępowania upominawczego.

o    Praktyka postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.

Moduł II. Odpowiedzialność za długi – kto odpowiada za długi w przypadku niewypłacalności dłużnika.

Dzięki zdobytej wiedzy, w ramach tego modułu, Uczestnicy dowiedzą się kto odpowiada za długi w przypadku niewypłacalności dłużnika. Informacje te pozwolą na dokonanie prawidłowej oceny w konkretnym stanie faktycznym i skierowanie postępowania przeciwko właściwej osobie, co też przyczynia się do zwiększenia skuteczności windykacji i egzekucji.

·         Spółki – wspólnicy przy spółce cywilnej, wspólnicy w spółkach prawa handlowego.

·         Członkowie zarządów spółek kapitałowych.

·         Małżonkowie – umowy o rozdzielność majątkową.

·         Spadkobiercy.

·         Współdłużnicy.

·         Dłużnicy rzeczowi z zabezpieczeń.

Moduł III. Windykacja należności i jej egzekwowanie – etapy.

Uczestnicy, w ramach tego modułu, poznają poszczególne etapy windykacji i elementy je charakteryzujące. Dowiedzą się jak prawidłowo zorganizować czynności windykacyjne przed skierowaniem windykacji na drogę postępowania sądowego. Jak przebiega etap sądowy oraz egzekucyjny i jakie kroki należy podjąć by skutecznie wyegzekwować dochodzone roszczenie.

·         I Etap przedsądowy i pozasądowy (m.in. czynności przygotowawcze, określenie dłużnika, wezwania, upomnienia, ustalenie wartości zobowiązania, negocjacje),

·         II Etap sądowy (m.in. właściwość sądu, opłaty, nowe regulacje w zakresie odsetek, tytuły wykonawcze, klauzula wykonalności),

·         III Etap egzekucyjny (m.in. wniosek egzekucyjny, opłaty, właściwość komornika, skarga na czynności komornika),

Moduł IV. Zawieranie ugód na etapie przedsądowym – znaczenie prawne i faktyczne.
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy będą znali zasady zawierania ugód, jej mocne i słabe strony oraz korzyści jakie może ona przynieść. Niewątpliwie zawarcie ugody na etapie przesądowym jest często skutecznym rozwiązaniem wobec nierzetelnych kontrahentów, a nawet jedynym sposobem na wyegzekwowanie należności.

·         Zasady zawierania ugody.

·         Zawarcie ugody jako sposób na wyegzekwowanie należności.

·         Znaczenie prawne i faktyczne zawierania ugody na etapie przedsądowym.

Moduł V. Zwiększenie efektywności egzekucji – zlecenie windykacji kancelarii prawnej, czy  samodzielne prowadzenie działań.
W ramach tego modułu Uczestnicy poznają techniki i sposoby na zwiększenie efektywności egzekucji. Dowiedzą się ponadto do kogo mogą się zwrócić z prośbą o pomoc bądź wsparcie przy jej prowadzeniu. Jeśli natomiast zdecydują się na samodzielne prowadzenie działań, wówczas zostaną im udzielone cenne wskazówki i rady by jak najskuteczniej wyegzekwować należności.

·         Techniki i sposoby na zwiększenie efektywności egzekucji.

·         Zlecenie windykacji kancelarii prawnej.

·         Samodzielne prowadzenie działań.

Moduł VI. Dalsze działania prawne przy stwierdzonej niewypłacalności dłużnika.
Uczestnicy, po zakończeniu tego modułu, poznają dalsze działania prawne jakie można podjąć przy stwierdzonej niewypłacalności dłużnika. Zdobyta wiedza pomoże na właściwy dobór konkretnego rozwiązania do określonego stanu faktycznego, tak aby jak najskuteczniej wyegzekwować dochodzone należności.

·         sprzedaż wierzytelności,

·         skarga pauliańska,

·         dobrowolne poddanie się egzekucji w akcie notarialnym,

·         wpis dłużnika do rejestru – KRS oraz rejestry prywatne.

Moduł VII. Właściwe nadzorowanie postępowania egzekucyjnego.
Dzięki zdobytej wiedzy, w ramach tego modułu Uczestnicy poznają jak wygląda właściwe nadzorowanie postępowania egzekucyjnego oraz jakie działania i czynności są podejmowane. Wiedza ta pomoże zrozumieć sposób prowadzenia tego postępowania oraz wyjaśni wiele kluczowych kwestii związanych z prowadzeniem skutecznej egzekucji.

·         Działania podejmowanie przed wszczęciem postępowania przed komornikiem – ustalenie właściwości, rozmowy wstępne.

·         Zaliczki egzekucyjne – jak ograniczyć koszty.

·         Bieżący kontakt z komornikiem podczas prowadzonego postępowania.

·         Informacje przekazywane komornikowi.

·         Uczestnictwo w czynnościach egzekucyjnych.

Moduł VIII. Ochrona danych osobowych dla potrzeb windykacji i doręczeń.
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy zostaną zapoznani z kwestią ochrony danych osobowych dla potrzeb windykacji i doręczeń. Kwestia przetwarzania danych osobowych, ewentualnych zgód czy też zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zostanie zaprezentowana w oparciu o konkretne przykłady, dla lepszego ich zobrazowania.

·         Problematyka danych osobowych.

·         Przetwarzanie danych w celach windykacyjnych.

·         Podstawa prawna ochrony danych osobowych.

Moduł IX. Zagadnienia kontrowersyjne w windykacji i egzekucji – rozwiązywanie ich w praktyce.
Dzięki zdobytej wiedzy, w ramach tego modułu – każdy Uczestnik zapozna się z praktycznym rozwiązaniem kontrowersyjnych zagadnień pojawiających się w windykacji i egzekucji w oparciu o doktrynę i orzecznictwa sądowe.

 

Grupa docelowa

Szkolenie polecamy dla:

·         osób zajmujących się windykacją należności, w szczególności: negocjowaniem spłaty należności z dłużnikami, telefoniczną windykacją należności, prowadzeniem windykacji w postępowaniach sądowych, współpracą z działami prawnymi lub kancelariami, współpracą z organami ścigania,

·         wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami skutecznej windykacji i egzekucji.

Certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia AVENHANSEN

Metodologia

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

·         interaktywny wykład,

·         prezentacja PP,

·         analiza przypadków,

·         moderowana dyskusja.

Informacje dodatkowe

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Certyfikaty ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

• Smaczne obiady i przerwy  kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia).
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej
wymianie informacji, konsultacji i integracji

 

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA
27.02.2020 - 27.02.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Hotel ***** Radisson Blu
09.04.2020 - 09.04.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA
17.06.2020 - 17.06.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

10% rabatu Instrumenty finansowe - kontrole i nieprawidłowości u Pośredników finansowych oraz Menedżera Funduszu Funduszy
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
30.03.2020 - 31.03.2020
2 189,40 zł (1 780,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie reklamacjami - aspekty prawne
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel, Kraków, małopolskie
17.03.2020 - 17.03.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
5% rabatu Umowy handlowe - praktyczny warsztat sporządzania umów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
02.04.2020 - 03.04.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
5% rabatu Rozpoczęcie działalności gospodarczej - aspekty prawne
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
05.03.2020 - 05.03.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
10% rabatu Prawo własności intelektualnej i mediów cyfrowych w gospodarce 4.0
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WEPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
28.04.2020 - 29.04.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Prawo własności intelektualnej w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel, Kraków, małopolskie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Umowy handlowe w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel Kraków, Kraków, małopolskie
18.05.2020 - 19.05.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Spółki handlowe – z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel Kraków, Kraków, małopolskie
09.03.2020 - 10.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)

Polecane szkolenia

Zamówienia publiczne w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian. Elektronizacja RODO (3 dni)
ACC Training and Consulting Group
Zakopane, Hotel Logos ***, ul. Grunwaldzka 10 (blisko Krupówek), Zakopane, małopolskie
04.03.2020 - 06.03.2020
1 450,00 zł (1 450,00 netto)
Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
11.03.2020 - 11.03.2020
520,00 zł (365,85 netto)
Procesowe prawo pracy – praktyka polskich sądów pracy czyli jak reprezentować pracodawcę w sądzie
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Polonia, Kraków, małopolskie
24.03.2020 - 24.03.2020
450,00 zł (422,76 netto)
10% rabatu Instrumenty finansowe - kontrole i nieprawidłowości u Pośredników finansowych oraz Menedżera Funduszu Funduszy
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
30.03.2020 - 31.03.2020
2 189,40 zł (1 780,00 netto)
ZASADNICZE ZMIANY PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO WPROWADZONE USTAWĄ Z DNIA 4 LIPCA 2019R.
Centrum Szkoleń Eureka
Hotel Europejski, Kraków, małopolskie
27.03.2020 - 27.03.2020
736,77 zł (599,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie reklamacjami - aspekty prawne
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel, Kraków, małopolskie
17.03.2020 - 17.03.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
5% rabatu Umowy handlowe - praktyczny warsztat sporządzania umów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
02.04.2020 - 03.04.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
5% rabatu Rozpoczęcie działalności gospodarczej - aspekty prawne
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
05.03.2020 - 05.03.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
ISTOTNE ZMIANY DOTYCZĄCE PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO OBJĘTYCH USTAWĄ Z DNIA 4.7.2019 R.
Centrum Szkoleń Eureka
kamienica pod Aniołami, Wrocław, dolnośląskie
09.03.2020 - 09.03.2020
675,27 zł (549,00 netto)
10% rabatu Prawo własności intelektualnej i mediów cyfrowych w gospodarce 4.0
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WEPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
28.04.2020 - 29.04.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Prawo własności intelektualnej w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel, Kraków, małopolskie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Umowy handlowe w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel Kraków, Kraków, małopolskie
18.05.2020 - 19.05.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Spółki handlowe – z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel Kraków, Kraków, małopolskie
09.03.2020 - 10.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
WPROWADZANIE DO OBROTU LUB UDOSTĘPNIANIE NA RYNKU KRAJOWYM WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2020
Fundacja Wszechnicy Budowlanej
siedziba Fundacji, Warszawa, mazowieckie
29.04.2020 - 29.04.2020
553,50 zł (450,00 netto)
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z TZW. UMÓW KREDYTÓW FRANKOWYCH W PRAKTYCE I W ORZECZNICTWIE
Centrum Szkoleń Eureka
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
02.03.2020 - 02.03.2020
736,77 zł (599,00 netto)
Dobre Praktyki w Umowach IT
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
05.03.2020 - 06.03.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
AGILE CONTRACT’S DESIGN ZWINNE PROJEKTOWANIE WARUNKÓW PRAWNYCH DLA WDROŻE
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
10.04.2020 - 10.04.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Umowy na usługi i systemy IT (warsztaty)
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
22.05.2020 - 22.05.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Zatrudnianie cudzoziemców - ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców spoza UE
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
22.06.2020 - 22.06.2020
910,20 zł (740,00 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
19.03.2020 - 20.03.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów od podstaw – 1-dnio
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Poznań, wielkopolskie
13.03.2020 - 13.03.2020
590,00 zł (479,67 netto)
Aspekty prawnoautorskie wdrożeń i dostaw w ramach IT
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
05.06.2020 - 05.06.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
5% rabatu Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zakres obowiązków i uprawnień adm publ
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
12.03.2020 - 12.03.2020
690,00 zł (560,98 netto)
5% rabatu Postępowanie odwoławcze w praktyce w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) 1 d
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
13.03.2020 - 13.03.2020
690,00 zł (560,98 netto)
5% rabatu Kodeks Spółek Handlowych (KSH). Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
26.03.2020 - 27.03.2020
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
5% rabatu Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie -2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
30.03.2020 - 31.03.2020
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA w świetle nowelizacji 2017-2019 oraz redagowanie aktów administracyjnych
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Zakopane, małopolskie
21.04.2020 - 24.04.2020
1 990,00 zł (1 617,89 netto)
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
ODDK Sp.z o.o. Sp.k.
Centrum Szkoleniowe ODDK ul. Rzemieślnicza 33, Sopot-Wyścigi, pomorskie
28.02.2020 - 28.02.2020
490,00 zł (490,00 netto)
Akredytywa Dokumentowa - Aktualności i Obowiązujące Standardy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
02.03.2020 - 02.03.2020
971,70 zł (790,00 netto)
NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO DOKONANA USTAWĄ Z 19 LIPCA 2019 R. – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY.
Centrum Szkoleń Eureka
Millennium Plaza, Warszawa, mazowieckie
30.06.2020 - 30.06.2020
736,77 zł (599,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe