Szukaj szkolenia

Zarządzanie klientem strategicznym – Key Account Management

Kategoria szkolenia: Umiejętności osobiste
Do ustalenia
10 393,50 zł (8 450,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania

Cele szkolenia:

 • podniesienie kwalifikacji w zakresie skutecznego zarządzania relacjami z klientami strategicznym
 • zapoznanie uczestników z narzędziami niezbędnymi do skutecznego planowania i organizowania współpracy z klientami 
  strategicznymi
 • poznanie założeń sprzedaży konsultacyjnej i technik zaawansowanej sprzedaży
 • wyrobienie umiejętności podejmowania decyzji i planowania działań na podstawie analiz zjawisk rynkowych
 • zwrócenie uwagi na działania cross – i up – sellingowe w obsłudze klienta strategicznego
 • podniesienie skuteczności współpracy z klientami kluczowymi dla Państwa firmy

Korzyści ze szkolenia. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli:

• Jak dowiedzieć się co jest dla naszego klienta ważne / jak definiować elementy, które są ważne dla tego konkretnego klienta?

• Jak trafniej analizować bieżącą sytuację klientów kluczowych i jak planować ich rozwój?

• Jak badać satysfakcję klienta ze współpracy z nami?

• Jak sprawić, aby klient dalej chciał być naszym Klientem?

• Jak pracować z klientem trudnym i roszczeniowym?

• Jakie stosować zasady w dokonywaniu ustępstw w negocjacjach z kluczowym klientem?

• Na co zwrócić uwagę przygotowując się do spotkań z kluczowym klientem?

Program szkolenia

 Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia: Czas trwania: 15 minut

 • Zasady pracy podczas szkolenia on-line.
 • Określenie celów szkolenia.

Moduł I

Charakterystyka poszczególnych grup klientów – jakimi kryteriami kierujesz się przy podziale portfela klientów – test dla uczestników Czas trwania: 15 minut

Podział portfela klientów na grupy: Klienci standardowi, Klienci okazjonalni, Klienci strategiczni (kluczowi klienci) – przedstawienie zasad podziału – wsparcie trenera w dokonaniu podziału.

Czas trwania: 15 minut

Cele modułu:

Dzięki poznaniu podziału klientów na poszczególne grupy Uczestnicy mogą dokonać oceny proporcji własnego portfela klientów i określić czy procentowy udział klientów strategicznych w całości jest właściwy. Następnie Uczestnicy określają jakie działania należy podjąć aby zwiększać liczbę klientów strategicznych.

 

Moduł II

Style współpracy w biznesie – poznanie 5 stylów współpracy w biznesie. Poznanie zależności pomiędzy stylami współpracy a drogą budowania relacji z klientami strategicznymi. – prezentacja trenera Czas trwania: 15 minut

Test – style współpracy – uczestnicy podczas testu poznają swoje naturalne nawykowe zachowania które determinują dominujące style współpracy. – test interaktywny z komentarzem trenera

Czas trwania: 20 minut

Czynniki wpływające na wybór stylu współpracy – uczestnicy poznają jakie czynniki wpływają naturalnie na wybór stylu współpracy. – dyskusja z uczestnikami + prezentacja trenera

Czas trwania: 15 minut

Cele modułu:

Dzięki poznaniu stylów współpracy i drogą budowania relacji z klientami, Uczestnicy dokonują reasumpcji, którzy klienci obiektywnie twarzą grupę klientów strategicznych. Ponadto, mogą spojrzeć z innej strony na klientów o dużej wartości dla firmy którzy klientami strategicznymi nie są, oraz jakich elementów brakuje, aby takimi klientami można ich było określić.

Test pozwala uczestnikom zobaczyć jaki dominujące w nich postawy biznesowe utrudniają lub ułatwiają budowanie partnerskiej współpracy z klientami strategicznymi. Poznają też zalety zarządzania wszystkimi pięcioma stylami współpracy.

Uczestnicy szkolenia dzięki poznaniu czynników wpływających na wybór stylu, mogą jeszcze bliżej przyjrzeć się warunkom które sprzyjają danemu stylowi współpracy, w nich między innymi wzajemnym relacjom, wadze spraw, czasem jakim dysponują, wiedzą jaką posiadają obie strony.

Przerwa: 15 minut

 

Moduł III

 • Budowanie relacji z klientami. Podział na 4 rodzaje postaw w budowaniu relacji z klientami. – praca w grupach online w celu zbudowania charakterystyki postaw, prezentacja wyników + wsparcie trenera
 • Czas trwania: 30 minut
 • Uczestnicy analizują własne postawy i zachowania w budowaniu relacji z klientami. – test interaktywny z komentarzem trenera
 • Czas trwania: 30 minut

Cele modułu:

Uczestnicy szkolenia poznają cztery rodzaje postaw które mogą budować kooperacje lub zależność pomiędzy firmami, dzięki temu mogą się przyjrzeć postawom które uchodząc pozornie za właściwie, mogą być ryzykowne w dłuższej perspektywie.

Uczestnicy dokonują własnej autoanalizy postaw z poszczególnych 4 wzorców, aby móc świadomie wzmacniać właściwe lub eliminować niewłaściwe postawy.

Podsumowanie – uczestnicy szkolenia dokonują analizy zdobytej wiedzy i określają indywidualną ścieżkę rozwoju. 

Czas trwania: 25 minut

Łączny czas szkolenia: 180 minut

Dzień 2

Rozpoczęcie szkolenia: Określenie celów szkolenia Czas trwania: 10 minut

 

Moduł IV

 • Proksemika – czyli niewerbalny sposób budowania relacji z klientem strategicznym – film instruktażowy, dyskusja z uczestnikami
 • Czas trwania: 15 minut
 • Poznanie metod organizacji przestrzeni w rozmowach biznesowych – mini test z uczestnikami + prezentacja trenera
 • Czas trwania: 15 minut

Określenie postawy godnej zaufania w rozmowie biznesowej z klientem strategicznym – praca w grupach online w celu zbudowania charakterystyki, prezentacja wyników + prezentacja trenera 

Czas trwania: 30 minut

Cele modułu:

W tym module uczestnicy poznają kluczowe elementy niewerbalnego języka, który buduje postawę autorytetu w biznesie, postawę godną zaufania i partnerskiej relacji w rozmowach z najwyższymi decydentami klienta. Wiedza i ćwiczenia w tym module pozwolą na budowanie większej pewności siebie w spotkaniach biznesowych z wymagającym partnerem.

Przerwa: 10 minut

 

Moduł V

5 kroków do sukcesu w sprzedaży – mini test z uczestnikami + prezentacja trenera. Czas trwania: 20 minut

Gra negocjacyjna – Negocjacje z monopolistą – uczestnicy w negocjacjach trójstronnych budują strategię współpracy z klientem strategicznym. – gra online z trenerem.Czas trwania: 60 minut

Analiza głównych czynników motywujących klienta strategicznego do podjęcia długofalowej współpracy. – dyskusja z uczestnikami + prezentacja trenera.

Czas trwania: 15 minut

Cele modułu:

Głównym elementem tego modułu, jest pełne uświadomienie sobie mocnych stron oraz deficytów w umiejętności docierania do ważnych strategicznie klientów, dla których firma jeszcze nie stanowi wartości. Poprzez grę uczestnicy poznają 5 elementów wpływających bezpośrednio na sukces w sprzedaży, uświadamiając sobie ich wagę i hierarchię ważności.

Gra pozwala na uświadomienie sobie wagi przygotowań do budowania współpracy, co stanowi fundament w zarządzaniu własnym portfelem klientów skoncentrowanym na poszerzaniu liczby klientów strategicznych. Gra wywiera na uczestnikach ogromne wrażenie i głęboką refleksję pokazując jakie indywidualnie kompetencje powinni jeszcze rozwijać.

Podsumowanie: Uczestnicy dokonują analizy zdobytej wiedzy i określają indywidualną ścieżkę rozwoju. 

Czas trwania: 25 minut

Łączny czas szkolenia: 190 minut

Trenerzy biorący udział

HILLWAY Training & Consulting Sp. J.

Anna Zielińska
22
Godziny kontaktu
8.00-16.00
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Polecane szkolenia

Zarządzanie ryzykiem i podejmowanie decyzji w projektach IT
eduFuturo
Do ustalenia
Zarządzanie czasem z elementami delegowania zadań
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
Motywowanie pracowników i budowanie zaangażowania
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Do ustalenia
4 784,70 zł (3 890,00 netto)
Zarządzanie zespołem sprzedażowym
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Do ustalenia
4 784,70 zł (3 890,00 netto)
Zespół wielokulturowy. Jak zarządzać niejednorodnym zespołem ludzi?
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Do ustalenia
4 784,70 zł (3 890,00 netto)
Zarządzanie konfliktem i radzenie sobie w trudnych sytuacjach w zarządzaniu
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Do ustalenia
4 784,70 zł (3 890,00 netto)
Zwinne zarządzanie backlogiem
eduFuturo
Do ustalenia
Warsztaty menedżersko-przywódcze
eduFuturo
Do ustalenia
TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI - rozmowy dyscyplinujące i motywujące, oceniające, monitorujące
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Do ustalenia
4 784,70 zł (3 890,00 netto)
Zaawansowane kierowanie zespołem
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Do ustalenia
3 890,00 zł (3 162,60 netto)
NTG/CM - Szkolenie Crisis management - zarządzanie pod presją
NT Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
2 200,00 zł (1 788,62 netto)
NTG/DZO - Szkolenie Delegowanie zadań i odpowiedzialności
NT Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 400,00 zł (1 138,21 netto)
NTG/PPP - Szkolenie Profesjonalne prowadzenie prezentacji.
NT Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 400,00 zł (1 138,21 netto)
NTG/WZW - Szkolenie Warsztaty zarządzania wymaganiami
NT Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 400,00 zł (1 138,21 netto)
NTG/ZK - Szkolenie Zarządzanie komunikacją
NT Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
2 200,00 zł (1 788,62 netto)
NTG/ZC - Szkolenie Zarządzanie przez cele
NT Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 400,00 zł (1 138,21 netto)
NTG/ZW - Szkolenie Zarządzanie wymaganiami
NT Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
2 200,00 zł (1 788,62 netto)
NTG/ZZ - Szkolenie Zarządzanie zmianą
NT Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 400,00 zł (1 138,21 netto)
NTG/CP - Szkolenie-Ewidencja czasu pracy dla osób pełniących funkcje kierownicze
NT Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
300,00 zł (243,90 netto)
Zarządzanie czasem
NT Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
400,00 zł (325,20 netto)
EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA I ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE
VR Training
Do ustalenia
KREATYWNOŚĆ BIZNESOWA - WARSZTAT
VR Training
Do ustalenia
KOMUNIKACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA
VR Training
Do ustalenia
MENEDŻER LIDEREM - WARSZTAT
VR Training
Do ustalenia
COACHING W PRACY MENEDŻERA
VR Training
Do ustalenia
WYWIERANIE WPŁYWU W SYTUACJACH BIZNESOWYCH I W SPRZEDAŻY
VR Training
Do ustalenia
ZARZĄDZAJ Z PROFILAKTYKĄ ANTYMOBBINGOWĄ
VR Training
Do ustalenia
COACHING ZESPOŁOWY
VR Training
Do ustalenia
COACHINGOWA ROZMOWA OKRESOWA
VR Training
Do ustalenia
TRAINING ON THE JOB
VR Training
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe