Szukaj szkolenia

Zarządzanie klientem strategicznym – Key Account Management

Kategoria szkolenia: Umiejętności osobiste
Do ustalenia
10 393,50 zł (8 450,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania

Cele szkolenia:

 • podniesienie kwalifikacji w zakresie skutecznego zarządzania relacjami z klientami strategicznym
 • zapoznanie uczestników z narzędziami niezbędnymi do skutecznego planowania i organizowania współpracy z klientami 
  strategicznymi
 • poznanie założeń sprzedaży konsultacyjnej i technik zaawansowanej sprzedaży
 • wyrobienie umiejętności podejmowania decyzji i planowania działań na podstawie analiz zjawisk rynkowych
 • zwrócenie uwagi na działania cross – i up – sellingowe w obsłudze klienta strategicznego
 • podniesienie skuteczności współpracy z klientami kluczowymi dla Państwa firmy

Korzyści ze szkolenia. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli:

• Jak dowiedzieć się co jest dla naszego klienta ważne / jak definiować elementy, które są ważne dla tego konkretnego klienta?

• Jak trafniej analizować bieżącą sytuację klientów kluczowych i jak planować ich rozwój?

• Jak badać satysfakcję klienta ze współpracy z nami?

• Jak sprawić, aby klient dalej chciał być naszym Klientem?

• Jak pracować z klientem trudnym i roszczeniowym?

• Jakie stosować zasady w dokonywaniu ustępstw w negocjacjach z kluczowym klientem?

• Na co zwrócić uwagę przygotowując się do spotkań z kluczowym klientem?

Program szkolenia

 Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia: Czas trwania: 15 minut

 • Zasady pracy podczas szkolenia on-line.
 • Określenie celów szkolenia.

Moduł I

Charakterystyka poszczególnych grup klientów – jakimi kryteriami kierujesz się przy podziale portfela klientów – test dla uczestników Czas trwania: 15 minut

Podział portfela klientów na grupy: Klienci standardowi, Klienci okazjonalni, Klienci strategiczni (kluczowi klienci) – przedstawienie zasad podziału – wsparcie trenera w dokonaniu podziału.

Czas trwania: 15 minut

Cele modułu:

Dzięki poznaniu podziału klientów na poszczególne grupy Uczestnicy mogą dokonać oceny proporcji własnego portfela klientów i określić czy procentowy udział klientów strategicznych w całości jest właściwy. Następnie Uczestnicy określają jakie działania należy podjąć aby zwiększać liczbę klientów strategicznych.

 

Moduł II

Style współpracy w biznesie – poznanie 5 stylów współpracy w biznesie. Poznanie zależności pomiędzy stylami współpracy a drogą budowania relacji z klientami strategicznymi. – prezentacja trenera Czas trwania: 15 minut

Test – style współpracy – uczestnicy podczas testu poznają swoje naturalne nawykowe zachowania które determinują dominujące style współpracy. – test interaktywny z komentarzem trenera

Czas trwania: 20 minut

Czynniki wpływające na wybór stylu współpracy – uczestnicy poznają jakie czynniki wpływają naturalnie na wybór stylu współpracy. – dyskusja z uczestnikami + prezentacja trenera

Czas trwania: 15 minut

Cele modułu:

Dzięki poznaniu stylów współpracy i drogą budowania relacji z klientami, Uczestnicy dokonują reasumpcji, którzy klienci obiektywnie twarzą grupę klientów strategicznych. Ponadto, mogą spojrzeć z innej strony na klientów o dużej wartości dla firmy którzy klientami strategicznymi nie są, oraz jakich elementów brakuje, aby takimi klientami można ich było określić.

Test pozwala uczestnikom zobaczyć jaki dominujące w nich postawy biznesowe utrudniają lub ułatwiają budowanie partnerskiej współpracy z klientami strategicznymi. Poznają też zalety zarządzania wszystkimi pięcioma stylami współpracy.

Uczestnicy szkolenia dzięki poznaniu czynników wpływających na wybór stylu, mogą jeszcze bliżej przyjrzeć się warunkom które sprzyjają danemu stylowi współpracy, w nich między innymi wzajemnym relacjom, wadze spraw, czasem jakim dysponują, wiedzą jaką posiadają obie strony.

Przerwa: 15 minut

 

Moduł III

 • Budowanie relacji z klientami. Podział na 4 rodzaje postaw w budowaniu relacji z klientami. – praca w grupach online w celu zbudowania charakterystyki postaw, prezentacja wyników + wsparcie trenera
 • Czas trwania: 30 minut
 • Uczestnicy analizują własne postawy i zachowania w budowaniu relacji z klientami. – test interaktywny z komentarzem trenera
 • Czas trwania: 30 minut

Cele modułu:

Uczestnicy szkolenia poznają cztery rodzaje postaw które mogą budować kooperacje lub zależność pomiędzy firmami, dzięki temu mogą się przyjrzeć postawom które uchodząc pozornie za właściwie, mogą być ryzykowne w dłuższej perspektywie.

Uczestnicy dokonują własnej autoanalizy postaw z poszczególnych 4 wzorców, aby móc świadomie wzmacniać właściwe lub eliminować niewłaściwe postawy.

Podsumowanie – uczestnicy szkolenia dokonują analizy zdobytej wiedzy i określają indywidualną ścieżkę rozwoju. 

Czas trwania: 25 minut

Łączny czas szkolenia: 180 minut

Dzień 2

Rozpoczęcie szkolenia: Określenie celów szkolenia Czas trwania: 10 minut

 

Moduł IV

 • Proksemika – czyli niewerbalny sposób budowania relacji z klientem strategicznym – film instruktażowy, dyskusja z uczestnikami
 • Czas trwania: 15 minut
 • Poznanie metod organizacji przestrzeni w rozmowach biznesowych – mini test z uczestnikami + prezentacja trenera
 • Czas trwania: 15 minut

Określenie postawy godnej zaufania w rozmowie biznesowej z klientem strategicznym – praca w grupach online w celu zbudowania charakterystyki, prezentacja wyników + prezentacja trenera 

Czas trwania: 30 minut

Cele modułu:

W tym module uczestnicy poznają kluczowe elementy niewerbalnego języka, który buduje postawę autorytetu w biznesie, postawę godną zaufania i partnerskiej relacji w rozmowach z najwyższymi decydentami klienta. Wiedza i ćwiczenia w tym module pozwolą na budowanie większej pewności siebie w spotkaniach biznesowych z wymagającym partnerem.

Przerwa: 10 minut

 

Moduł V

5 kroków do sukcesu w sprzedaży – mini test z uczestnikami + prezentacja trenera. Czas trwania: 20 minut

Gra negocjacyjna – Negocjacje z monopolistą – uczestnicy w negocjacjach trójstronnych budują strategię współpracy z klientem strategicznym. – gra online z trenerem.Czas trwania: 60 minut

Analiza głównych czynników motywujących klienta strategicznego do podjęcia długofalowej współpracy. – dyskusja z uczestnikami + prezentacja trenera.

Czas trwania: 15 minut

Cele modułu:

Głównym elementem tego modułu, jest pełne uświadomienie sobie mocnych stron oraz deficytów w umiejętności docierania do ważnych strategicznie klientów, dla których firma jeszcze nie stanowi wartości. Poprzez grę uczestnicy poznają 5 elementów wpływających bezpośrednio na sukces w sprzedaży, uświadamiając sobie ich wagę i hierarchię ważności.

Gra pozwala na uświadomienie sobie wagi przygotowań do budowania współpracy, co stanowi fundament w zarządzaniu własnym portfelem klientów skoncentrowanym na poszerzaniu liczby klientów strategicznych. Gra wywiera na uczestnikach ogromne wrażenie i głęboką refleksję pokazując jakie indywidualnie kompetencje powinni jeszcze rozwijać.

Podsumowanie: Uczestnicy dokonują analizy zdobytej wiedzy i określają indywidualną ścieżkę rozwoju. 

Czas trwania: 25 minut

Łączny czas szkolenia: 190 minut

Trenerzy biorący udział

HILLWAY Training & Consulting Sp. J.

Anna Zielińska
22
Godziny kontaktu
8.00-16.00
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Polecane szkolenia

Zarządzanie ryzykiem i podejmowanie decyzji w projektach IT
eduFuturo
Do ustalenia
Zarządzanie czasem z elementami delegowania zadań
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
Motywowanie pracowników i budowanie zaangażowania
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Do ustalenia
Zarządzanie zespołem sprzedażowym
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Do ustalenia
Zespół wielokulturowy. Jak zarządzać niejednorodnym zespołem ludzi?
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Do ustalenia
Zarządzanie konfliktem i radzenie sobie w trudnych sytuacjach w zarządzaniu
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Do ustalenia
Zwinne zarządzanie backlogiem
eduFuturo
Do ustalenia
Warsztaty menedżersko-przywódcze
eduFuturo
Do ustalenia
TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI - rozmowy dyscyplinujące i motywujące, oceniające, monitorujące
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Do ustalenia
4 784,70 zł (3 890,00 netto)
Zaawansowane kierowanie zespołem
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Do ustalenia
NTG/CM - Szkolenie Crisis management - zarządzanie pod presją
NT Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
2 200,00 zł (1 788,62 netto)
NTG/DZO - Szkolenie Delegowanie zadań i odpowiedzialności
NT Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 400,00 zł (1 138,21 netto)
NTG/PPP - Szkolenie Profesjonalne prowadzenie prezentacji.
NT Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 400,00 zł (1 138,21 netto)
NTG/WZW - Szkolenie Warsztaty zarządzania wymaganiami
NT Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 400,00 zł (1 138,21 netto)
NTG/ZK - Szkolenie Zarządzanie komunikacją
NT Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
2 200,00 zł (1 788,62 netto)
NTG/ZC - Szkolenie Zarządzanie przez cele
NT Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 400,00 zł (1 138,21 netto)
NTG/ZW - Szkolenie Zarządzanie wymaganiami
NT Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
2 200,00 zł (1 788,62 netto)
NTG/ZZ - Szkolenie Zarządzanie zmianą
NT Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 400,00 zł (1 138,21 netto)
NTG/CP - Szkolenie-Ewidencja czasu pracy dla osób pełniących funkcje kierownicze
NT Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
300,00 zł (243,90 netto)
Zarządzanie czasem
NT Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
400,00 zł (325,20 netto)
EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA I ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE
VR Training
Do ustalenia
KREATYWNOŚĆ BIZNESOWA - WARSZTAT
VR Training
Do ustalenia
KOMUNIKACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA
VR Training
Do ustalenia
MENEDŻER LIDEREM - WARSZTAT
VR Training
Do ustalenia
COACHING W PRACY MENEDŻERA
VR Training
Do ustalenia
WYWIERANIE WPŁYWU W SYTUACJACH BIZNESOWYCH I W SPRZEDAŻY
VR Training
Do ustalenia
ZARZĄDZAJ Z PROFILAKTYKĄ ANTYMOBBINGOWĄ
VR Training
Do ustalenia
COACHING ZESPOŁOWY
VR Training
Do ustalenia
COACHINGOWA ROZMOWA OKRESOWA
VR Training
Do ustalenia
TRAINING ON THE JOB
VR Training
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe