Szukaj szkolenia

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Kategoria szkolenia: Inne
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
19.10.2021 - 20.10.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy nauczą się:

 • Samodzielności i wydajności w pracy
 • Pokonywania większych wyzwań
 • Ustalać priorytety w zadaniach
 • Odpowiedzialności za wyniki pracy

Uczestnicy zastosują:

 • Metody realizowania planów wytyczonych odgórnie
 • Techniki ścisłego planowanie i zgrania w czasie
 • Sposoby oszczędności czasu i energii

 

Program szkolenia:

Wstęp

 • Przywitanie
 • Przedstawienie trenera i uczestników
 • Werbalizacja i weryfikacja oczekiwań i potrzeb szkoleniowych
 • Ustalenie zasad obowiązujących podczas szkolenia
 • Przedstawienie zakresu tematycznego szkolenia
 • Określenie warunków brzegowych skutecznej nauki

Wprowadzenie – moje mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem

 • Zdiagnozowanie podstawowych nawyków w dotychczasowym zarządzaniu czasem, przydatnych i zgubnych
 • Gra strategiczna – organizacja pracy
 • Uświadomienie, czym są nawyki i jaka jest ich skuteczność w organizacji pracy
 • Warsztat nauczający tworzenia nawyków lub zamiany dotychczasowych
 • Wskazania do dalszej pracy w powyższym zakresie po szkoleniu

Pożeracze czasu – czym są, jak je wykrywać i eliminować

 • Grupowe określenie złodziei/pożeraczy czasu
 • Podział na tzw. złodziei jawnych i ukrytych
 • Diagnoza własnych złodziei
 • Poszukiwanie konkretnych sposobów na eliminację wybranych pożeraczy
 • Wskazania do dalszej pracy w powyższym zakresie po szkoleniu

Czas i organizacja – czym jest „czas” i czym tak naprawdę zarządzamy

 • Grupowe zdefiniowanie pojęcia ,,czas” i zakresu wpływu na jego zarządzanie
 • Uświadomienie przestrzeni-obszarów, którymi naprawdę zarządzamy
 • Odniesienie do wcześniejszej pracy z nawykami
 • Przykłady skutecznego organizowania pracy

Odkładanie zadań tzw. „otwarte pętle” – czym skutkuje, dlaczego męczy i jak nie odkładać

 • Grupowe ustalenia dotyczące powodów, okoliczności i zakresu odkładanych zadań
 • Zdefiniowanie pojęcia ,,odkładanie”
 • Uświadomienie zgubności odkładania na rzecz skuteczności planowania
 • Indywidualne zdiagnozowanie własnych ,,otwartych pętli”
 • Nauka zamiany ,,otwartych pętli” na zdefiniowane, celowe czynności – trzy techniki

SMART – jak wytyczać skutecznie cele

 • Ustalenie zasadności określania i definiowania celów
 • Warunki podnoszące skuteczność w określaniu i realizacji celów
 • Wyjaśnienie zasad określania celu metodą SMART
 • Samodzielne/grupowe zapisywanie celu metodą SMART

Planowanie czyli kontrola nad wydarzeniami – jak skutecznie planować krótko- i długoterminowo

 • Ustalenie zasadności i warunków tworzenia planów
 • Sprawdzanie zgodności wybranego planu z określonym celem
 • Nauka planowania na arkuszach– trzy techniki (Pytania i odpowiedzi, Strategia Vonneguta, Wykres Gantta)

Macierz Eisenhowera – priorytety zadań, zadania ważne i pilne

 • Określenie celowości priorytetowania dla zarządzania czasem
 • Wyjaśnienie macierzy Eisenhowera
 • Rozgraniczenie zadań pilnych od ważnych
 • Nauka priorytetowania na przykładach wstecznych i planowanych (dwie techniki)

Zasada Pareto – skuteczność działań

 • Wyjaśnienie związku zasady Pareto z efektywnością zadań
 • Omówienie przykładów działania zasady Pareto w codziennym życiu
 • Nauka samodzielnego znajdowania przestrzeni życiowych wymagających zastosowania zasady Pareto i tworzenie planów naprawczych

Higiena pracy i odpoczynku – jak pracuje nasz umysł i jak to wykorzystać

 • Określenie cykli aktywności, efektywności, czuwania i snu ludzkiego umysłu
 • Przedstawienie trzech podstawowych typów aktywności dobowej (Większość ludzi, Sowy, Skowronki)
 • Nauka samodzielnego określania własnych cyklów aktywności
 • Przykłady zamiany obowiązków w ustawieniach godzinowych własnego harmonogramu

Skuteczność na co dzień – algorytm prostych działań

 • Gromadzenie informacji
 • Analiza informacji
 • Organizowanie spraw – nowa rola kalendarza
 • Określenie prostych algorytmów doboru obowiązków i czasu oraz sposobu ich wykonania
 • Nauka schematu decyzyjnego

12 praw skutecznego panowania nad czasem

 • Omówienie 12 podstawowych zasad zarządzania czasem

Zakończenie szkolenia

 • Podsumowanie najważniejszych elementów szkolenia i wskazówki do indywidualnej pracy
 • Ewaluacja – podsumowanie dokonane przez uczestników, własne wnioski do pracy

 

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Grupa docelowa

Adresaci szkolenia:
 • Pracowników stanowisk związanych z planowaniem, terminowymi zadaniami, projektowaniem zadań
 • Pracowników zobowiązanych do samodzielnego planowania czasu i obowiązków
 • Przełożonych, zarządzających zespołem
 • Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą
 • Pracowników mających problemy z wytyczaniem, rozpoznaniem lub realizacją zadań
 • Pracowników mających problemy z terminowością, spóźniających się, niedotrzymujących terminów
 • Pracowników realizujących odgórnie wytyczone cele
 • Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji
 • Certyfikaty

  Dyplom Effect Group

  Metodologia

  Szkolenie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii procesu.

  Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

  Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności:

  • Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych
  • Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody
  • Praktyczne trenowanie poznanych technik
  • Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji i zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań
  • Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez trenera
  • Zadania indywidualne wspomagane przez trenera

  Informacje dodatkowe

  Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

  Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

  Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniujest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

  Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

  Szkolenia zamknięte

  Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

  Lokalizacje i terminy

  Kraków woj. małopolskie
  Hotel
  18.05.2021 - 19.05.2021
  1 709,70 zł (1 390,00 netto)
  Gdańsk woj. pomorskie
  Hotel Novotel
  21.06.2021 - 22.06.2021
  1 709,70 zł (1 390,00 netto)
  Warszawa woj. mazowieckie
  Hotel IBIS
  05.07.2021 - 06.07.2021
  1 709,70 zł (1 390,00 netto)
  Kraków woj. małopolskie
  Hotel
  21.09.2021 - 22.09.2021
  1 709,70 zł (1 390,00 netto)
  Wrocław woj. dolnośląskie
  Hotel Novotel
  19.10.2021 - 20.10.2021
  1 709,70 zł (1 390,00 netto)
  Warszawa woj. mazowieckie
  Hotel IBIS
  09.12.2021 - 10.12.2021
  1 709,70 zł (1 390,00 netto)
  Katowice woj. śląskie
  Hotel Novotel
  20.12.2021 - 21.12.2021
  1 709,70 zł (1 390,00 netto)
  Zapisz się na szkolenie
  Błąd serwera.

  Pozostałe szkolenia firmy

  Od pracownika do lidera: nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  18.11.2021 - 19.11.2021
  1 955,70 zł (1 590,00 netto)

  Polecane szkolenia

  Kompendium BIP
  Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
  Kraków, Kraków, małopolskie
  11.10.2021 - 11.10.2021
  270,00 zł (270,00 netto)
  Dokument elektroniczny w urzędzie
  Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
  Onilne, Online, dolnośląskie
  11.10.2021 - 11.10.2021
  270,00 zł (219,51 netto)
  Dostęp do informacji publicznej: zasady udzielania i odmowy
  Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
  Online, Online, pomorskie
  30.09.2021 - 30.09.2021
  270,00 zł (270,00 netto)
  Prawo pracy po zmianach – zatrudnianie i zwolnienia pracowników w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu pracy
  Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
  Online, Online, mazowieckie
  01.10.2021 - 01.10.2021
  395,00 zł (395,00 netto)
  WSKAŹNIK WYKORZYSTANIA MASZYN OEE I SKRÓCENIE CZASU PRZEZBROJEŃ SMED
  TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
  TQMsoft, Kraków, małopolskie
  29.09.2021 - 30.09.2021
  1 906,50 zł (1 550,00 netto)
  Zapewnienie jakości dostaw - SQA
  TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
  TQMsoft, Kraków, małopolskie
  30.09.2021 - 01.10.2021
  1 783,50 zł (1 450,00 netto)
  Techniki pamięciowe – jak zapamiętać 100 spraw?
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBID, Warszawa, mazowieckie
  27.09.2021 - 28.09.2021
  1 709,70 zł (1 390,00 netto)
  Akademia Asystentki i Sekretarki
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  16.11.2021 - 17.11.2021
  1 709,70 zł (1 390,00 netto)
  Koncentracja, logiczne myślenie, ćwiczenie pamięci
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  28.10.2021 - 29.10.2021
  1 709,70 zł (1 390,00 netto)
  Jak dzielić się wiedzą, czyli co tak naprawdę jest ważne?
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  08.11.2021 - 09.11.2021
  1 709,70 zł (1 390,00 netto)
  Od pracownika do lidera: nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  18.11.2021 - 19.11.2021
  1 955,70 zł (1 590,00 netto)
  Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  28.10.2021 - 29.10.2021
  1 709,70 zł (1 390,00 netto)
  Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
  15.11.2021 - 16.11.2021
  1 709,70 zł (1 390,00 netto)
  Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy?
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  15.11.2021 - 16.11.2021
  1 709,70 zł (1 390,00 netto)
  Rozpoznaj osobowość oraz sposób myślenia swojego klienta i zwiększ własną skuteczność zawodową
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
  04.11.2021 - 05.11.2021
  1 709,70 zł (1 390,00 netto)
  Savoir vivre w biznesie
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  08.11.2021 - 09.11.2021
  1 709,70 zł (1 390,00 netto)
  Doskonalenie kompetencji kierowniczych
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Katowice, śląskie
  25.10.2021 - 26.10.2021
  1 783,50 zł (1 450,00 netto)
  Skuteczna obrona przed manipulacjami
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  28.10.2021 - 29.10.2021
  1 709,70 zł (1 390,00 netto)
  TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce (studia podyplomowe - Kraków)
  LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków, małopolskie
  21.05.2021 - 30.09.2021
  6 750,00 zł (6 750,00 netto)
  Manager Industry 4.0 (studia podyplomowe - Warszawa)
  LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
  Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa, mazowieckie
  21.05.2021 - 30.09.2021
  5 700,00 zł (5 700,00 netto)
  Manager Industry 4.0 (studia podyplomowe - Kraków)
  LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków, małopolskie
  21.05.2021 - 30.09.2021
  5 650,00 zł (5 650,00 netto)
  Six Sigma Green Belt
  LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
  Platforma wideokonferencyjna, On-line, małopolskie
  21.06.2021 - 30.09.2021
  3 688,77 zł (2 999,00 netto)
  Lista płac w 2021 roku - zmiany oraz problemy bieżące
  Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
  Online, Online, warmińsko-mazurskie
  14.10.2021 - 14.10.2021
  320,00 zł (320,00 netto)
  Lista płac w 2021 roku - zmiany oraz problemy bieżące
  Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
  Online, Online, małopolskie
  14.10.2021 - 14.10.2021
  320,00 zł (320,00 netto)
  Kurs - Inspektor ochrony danych osobowych
  Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
  online, onilne, dolnośląskie
  14.10.2021 - 15.10.2021
  750,00 zł (750,00 netto)
  Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ds .SZŚ wg ISO 14001
  Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
  Online, Kraków, małopolskie
  27.09.2021 - 28.09.2021
  1 353,00 zł (1 100,00 netto)
  Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ISO 45001:2018
  Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
  Online, Kraków, małopolskie
  27.09.2021 - 28.09.2021
  1 353,00 zł (1 100,00 netto)
  Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem Core Tools
  TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
  TQMsoft, Kraków, małopolskie
  27.09.2021 - 29.09.2021
  2 275,50 zł (1 850,00 netto)
  Analiza FMEA procesów produkcyjnych
  TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
  TQMsoft, Kraków, małopolskie
  04.10.2021 - 05.10.2021
  2 029,50 zł (1 650,00 netto)
  Analiza FMEA procesów produkcyjnych (PFMEA) wg wytycznych branży motoryzacyjnej
  TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
  TQMsoft, Kraków, małopolskie
  01.09.2021 - 29.09.2021
  2 693,70 zł (2 190,00 netto)
  Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
  zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe