Szukaj szkolenia

online - HR – narzędzia, formularze, procedury strategie

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
online
21.06.2021 09:00-22.06.2021 14:00
1 353,00 zł (1 100,00 netto)

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom pełnej wiedzy na temat najlepszych rozwiązań, dotyczących stosowanych narzędzi, procedur i raportów i polityk HR we współczesnej firmie/instytucji. Najważniejsze pytania to – jak opracować i wdrożyć te wszystkie dokumenty, co tak naprawdę ma się w nich znaleźć. Szkolenie niniejsze ma pomóc znaleźć odpowiedzi na te dwa kluczowe pytania oraz na dziesiątki innych pytań dotyczących praktyki przygotowania i wdrożenia polityki HR, regulaminów, procedur oraz przygotowywania raportów z obszaru personalnego.

Uczestnicy zajęć zapoznają się z kilkudziesięcioma przykładami dokumentów – regulaminów, procedur, formularzy, ankiet, raportów polityk i strategii – dla organizacji różnych typów i wielkości, poznają też metodologię tworzenia oraz wdrażania tych dokumentów. Poznają również zasady pracy z innymi podmiotami w organizacji, które determinują sukces całego procesu, a także mierniki skuteczności opracowanych zasad i wynikających z nich działań. W ramach ceny szkolenia, każdy z uczestników ma możliwość indywidualnej konsultacji problemów/ rozwiązań dotyczących wybranego obszaru HR z ekspertem prowadzącym zajęcia.

Szkolenie jest przeznaczone dla kierowników działów personalnych oraz pracowników tych działów, a także dla osób odpowiedzialnych za procedury i inne regulacje wewnętrzne w firmach i instytucjach.

 

Program szkolenia

 

Dzień I

 • Modyfikacja funkcji personalnej – przedstawienie aktualnych tendencji i najlepszych praktyk.
 • Dział personalny – właściwa wielkość, struktura, obsada.
 • Doskonalenie podziału uprawnień w obszarze zatrudnienia – znaczenie i rekomendowane zakresy działań komórki personalnej.
 • Modyfikacja roli menedżera personalnego.
 • Wyjście naprzeciw merytorycznych oczekiwań zarządu.
 • Oddziaływanie na kadrę kierowniczą – możliwości i sposoby pracy służb HR.
 • Określenie pozycji/udziału kierowników liniowych w funkcji personalnej.
 • Wypracowanie polityki personalnej firmy – cele, zasady, przykłady dokumentów strategicznych
  z obszaru HR.
 • Podział pracy w firmie i dopasowanie pracowników – organizatorska rola działu personalnego – 3 możliwe podejścia.
 • Przegląd wybranych narzędzi stosowanych w HR wraz z przedstawieniem i omówieniem przykładów dokumentów:
  • Opisy stanowisk pracy i analiza procesu pracy.
  • Adaptacja nowych pracowników jako system.
  • System kompetencyjny.
  • Wywiad kompetencyjny.
  • Metoda Assessment Center.
  • SOOP
  • System zarządzania przez cele MBO (Management by Objectives).
  • Program zarządzania talentami.
  • Controlling personalny.
  • Analiza ryzyka kadrowego organizacji.

 

Dzień II

 • Najlepsze praktyki:
  • Tworzenie, doskonalenie procedury rekrutacyjnej i jej wdrożenie (plus przykłady odpowiednich dokumentów, regulaminów, formularzy).
  • Tworzenie, doskonalenie procedury adaptacji pracowników (plus przykłady odpowiednich dokumentów, regulaminów, formularzy).
  • Tworzenie, doskonalenie procedury szkolenia i rozwoju (plus przykłady odpowiednich dokumentów, regulaminów, formularzy).
  • Tworzenie, doskonalenie procedury ocen (plus przykłady odpowiednich dokumentów, regulaminów, formularzy).
 • Łączenie procedur kadrowych ze strategią firmy i z wizerunkiem firmy/pracodawcy.
 • Przygotowanie ewentualnych zmian w strukturze/ organizacji pracy działu personalnego.
 • Przygotowanie „księgi dobrych praktyk” w obszarze personalnym jako rekomendacja docelowa (wytyczne).
 • Księga dobrych praktyk i platforma komunikacji HR jako przykład operacyjnego profesjonalizmu służb personalnych (sposoby tworzenia i przykłady rozwiązań).
 • Przygotowanie zasad monitoringu funkcji personalnej.
 • Raportowanie w HR – wytyczne, praktyka, punkty kluczowe.
 • Co jest realizowane w polskich firmach oraz korzyści z raportowania.
 • Raporty obszarowe w HR – przykłady dokumentów (raportów) w kluczowych obszarach HR.
 • Raporty roczne – zakres, użyteczność, struktura.
 • Stosowane wskaźniki kosztów, czasowo-ilościowe, wydajności/efektywności, finansowe, jakościowe.
 • Kompetencje pracowników w raportach, pomiar zaangażowania – przykład.
 • Wskaźniki komunikacji interpersonalnej.
 • Podsumowanie szkolenia – propozycje rozwiązań dla uczestników.

 

Informacje organizacyjne:

DZIEŃ I i II:  9:00-14:00

 • 08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
 • 09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 

 

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metodologia

 • Wykład w oparciu o przykłady praktyczne
 • Analizy przypadków
 • Dyskusja i omawianie przykładów z praktyki zawodowej uczestników
 • Omawianie sytuacji problemowych i propozycje rozwiązań do zastosowania w praktyce
 • Informacje dodatkowe

  Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1100 zł + 23%VAT

  Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

  Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniujest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

  W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

  Szkolenia zamknięte:

  Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

  Lokalizacje i terminy

  online
  19.04.2021 - 20.04.2021
  1 353,00 zł (1 100,00 netto)
  online
  21.06.2021 - 22.06.2021
  1 353,00 zł (1 100,00 netto)
  online
  15.09.2021 - 16.09.2021
  1 353,00 zł (1 100,00 netto)
  Zapisz się na szkolenie
  Błąd serwera.

  Pozostałe szkolenia firmy

  online - Czas pracy kierowców
  Effect Group Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  676,50 zł (550,00 netto)
  online - Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych. Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa
  Effect Group Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  1 476,00 zł (1 200,00 netto)
  online - Assessment Center/Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC
  Effect Group Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  1 353,00 zł (1 100,00 netto)
  online - HR Biznes Partner
  Effect Group Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  1 353,00 zł (1 100,00 netto)

  Polecane szkolenia

  Zarządzanie szkoleniami HR
  HIGH5 Training Group
  Do ustalenia
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)
  Szkolenie online: Czas pracy 2020 – tworzenie i modyfikowanie harmonogramów w systemie podstawowym oraz równoważnym
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  405,90 zł (330,00 netto)
  Szkolenie online: Nowe zasady - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zmiany w ZFŚS 2020
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  405,90 zł (330,00 netto)
  Szkolenie online: Dokumentacja pracownicza z elementami planowania i ewidencjonowania czasu pracy
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  405,90 zł (330,00 netto)
  Szkolenie online: PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE w 2020 r.
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  405,90 zł (330,00 netto)
  Szkolenie online: Czas pracy w produkcji 2020 – czterobrygadówka i zmianowa organizacja czasu pracy
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  405,90 zł (330,00 netto)
  Szkolenie online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  405,90 zł (330,00 netto)
  Przywództwo na odległość w sytuacji stanu epidemii
  Langas Group
  Do ustalenia
  Szkolenie online: PŁACE OD PODSTAW 2020 z uwzględnieniem najnowszych zmian
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  848,70 zł (690,00 netto)
  Trudne rozmowy menedżerskie w niestabilnych czasach
  Langas Group
  Do ustalenia
  Szkolenie online: Praca w czasach epidemii – Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  405,90 zł (330,00 netto)
  Szkolenie online: Lista płac 2020 PIT 0 - PPK – zasiłki ZUS, potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  405,90 zł (330,00 netto)
  Myślenie wizualne dla każdego
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  405,90 zł (330,00 netto)
  Szkolenie online: Koronawirus a optymalizacja kosztów i restrukturyzacja zatrudnienia
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  405,90 zł (330,00 netto)
  Szkolenie online: Zarządzanie kryzysowe czasem pracy w kontekście COVID - 19 założenia Tarczy Antykryzysowej
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  405,90 zł (330,00 netto)
  Szkolenie online: Koronawirus a zwolnienia grupowe, Programy Dobrowolnych Odejść i praca tymczasowa
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  405,90 zł (330,00 netto)
  Szkolenie online: Koronawirus – prawa oraz obowiązki pracodawcy i pracownika. Absencje, praca zdalna, świadczenia ZUS
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  405,90 zł (330,00 netto)
  online - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  Effect Group Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  553,50 zł (450,00 netto)
  online - Praktyczne rozwiązania dla pracodawców - Tarcza Antykryzysowa
  Effect Group Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  430,50 zł (350,00 netto)
  online - Optymalizacja zatrudnienia w sytuacji kryzysowej
  Effect Group Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  430,50 zł (350,00 netto)
  BUDOWANIE EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW W BIBLIOTEKACH I INSTYTUCJACH KULTURY
  Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
  Do ustalenia
  947,10 zł (770,00 netto)
  Efektywne koordynowanie pracy zespołu on-line dla początkujących
  Kompetea
  Do ustalenia
  307,50 zł (250,00 netto)
  online - Czas pracy kierowców
  Effect Group Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  676,50 zł (550,00 netto)
  online - Proces odchodzenia pracowników – czyli przygotowanie rozmowy zwalniającej oraz informacji dla pracowników
  Effect Group Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  971,70 zł (790,00 netto)
  online - Dział HR w sytuacji kryzysowej – obszary, priorytety, zadania
  Effect Group Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  430,50 zł (350,00 netto)
  ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
  VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
  Do ustalenia
  848,70 zł (690,00 netto)
  KIEROWANIE ZESPOŁEM - nowoczesne techniki kierowania i motywowania pracowników
  VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
  Do ustalenia
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)
  online - Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń
  Effect Group Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  1 353,00 zł (1 100,00 netto)
  online - Standardy pracy kierowniczej
  Effect Group Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  1 217,70 zł (990,00 netto)
  ZATRUDNIENIE W BRANŻY IT, NAJCZĘSTSZE PROBLEMY I PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA
  Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
  Do ustalenia
  848,70 zł (690,00 netto)
  Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
  zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe