Szukaj szkolenia

online - Lean Management

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
online
1 599,00 zł (1 300,00 netto)

Lean Management jest zastosowaniem Lean Thinking w całym obszarze biznesu. Jest to w sumie najbardziej uniwersalne podejście do tematyki Lean – procesy analizowane są całościowo i samo wdrożenie zawiera w sobie bardzo widoczny element kształtowania kultury całej organizacji. Dotyczy to tak samo formułowania strategii, jak i tematów operacyjnych.

Taki stan rzeczy ma swoje konkretne przyczyny ukryte w samych technikach i metodach wchodzących w skład Lean. W szczególności można tu mieć na myśli ich uniwersalność, niezależnie od działu aktywizację pracowników, poprawienie jakości pracy, podniesienie stabilności procesów. Co najważniejsze – dosłowne skupienie na kliencie wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Lean czasami jest błędnie „uśredniany” z Agile czy Scrum, co wręcz utrudnia jego zrozumienie. Lean Management zawiera pozostające w synergii liczne sposoby prowadzenia analizy i doskonalenia procesów, czy też kreatywnego rozwiązywania problemów.

W trakcie zajęć online, na licznych praktycznych przykładach z projektów, jak i w ramach realizowanego warsztatu – poznajemy „know-how” użycia metod i technik Lean Management.

Celem szkolenia jest praktyczne opanowanie Lean Management zarówno od strony promowanych metod i technik, jak i zasad prowadzenia wdrożenia.

 

Korzyści

 • opanowanie metod Lean Management,
 • nabycie umiejętności organizacji projektu wdrożeniowego,
 • poznanie na przykładach narzędzi problem solving np. Value Stream Analysis, problem solving tj.5S+1S, 5W+1H, Root Cause Analysis, Spaghetti,
 • zrozumienia, jak stosować Lean Management w tematach dotyczących od formułowania strategii, przez planowanie średnio i krótkoterminowe, po sterowanie pracą, od poziomu zarządczego po poziom operacyjny,
 • użycie TOC – ciągłe sterowanie wąskimi gardłami – sterowanie wydajnością procesów,
 • zrozumienie na przykładach korzyści możliwych do uzyskania w swoich zadaniach w pracy,
 • lepsza obsługa klienta zewnętrznego,
 • doskonalenie procesu świadczenia usług dla klientów wewnętrznych organizacji,
 • podniesienie poziomu satysfakcji z pracy i osobistego zaangażowania.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

DZIEŃ I

Wprowadzenie:

 • agenda zajęć,
 • oczekiwania uczestników zajęć – cele,
 • krótko o historii powstania Lean Management.

Specyfiki naszego biznesu i klientów:

 • zdefiniowanie pojęcia klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • Lean Management w strategii, planowaniu i działaniach operacyjnych (sterowanie pracą),
 • określenia tzw. definicji wartości klienta, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego – krytyczny element dla pracy z Lean Management.

Lean Thinking:

 • jak postrzegać rzeczywistość dookoła nas z pespektywy myślenia Lean,
 • kultura organizacyjna w poszczególnych działach firmy – transformacja do myślenie procesowego (redukcja znaczenia „silosów”),
 • spójne i sprzeczne cele,
 • co to znaczy, iż Lean Management to nie jest narzędzie do „ślepego” cięcia kosztów, a raczej narzędzie do obracania strat w wolne zdolności.

Motywacja osobista i korzyści z pracy z Lean Management:

 • czynniki motywacyjne i punkty Deming’a raz jeszcze,
 • dlaczego to nie ludzie są winni, a procesy,
 • techniki „boostowania” kreatywności osobistej,
 • macierze/matryce kompetencji,
 • podtrzymywanie/wspieranie rozwiniętych dobrych praktyk.

Dobre praktyki w formułowaniu pracy Kaizen opartego o procesy firmowe (nie tyko departamenty):

 • czym jest Kaizen, sens ciągłego doskonalenia – dynamika prac,
 • formalny cykl PDCA Kaizen,
 • „szybki” Kaizen tj. Quick/Blitz.

Etapy analizy a Lean Management – sprawny warsztat sekwencji metod, ćwiczonych w dalszej części zajęć:

 • wskaźnikowe uchwycenie definicji wartości klienta,
 • obszary strat i MUDA, MURA, MURI,
 • analiza procesu w obszarze wartości dodanej – VA, NVA, NVA-R,
 • klasyfikacja NVA i NVA-R w tzw. 7+1 obszarów strat MUDA,
 • zastosowanie metod problem solving, w szczególności dla uchwycenia istotności problemów – model Pareto,
 • reguły stosowania konkretnych narzędzi i technik Lean Management.

 

DZIEŃ II

Metody prowadzenia prac w Lean Management – od spotkań międzywydziałowych przez Gemba Walk do analiz statystycznych:

 • zasady prowadzenia spotkań z uczestnictwem wielu interesariuszy,
 • rola inżynierów procesów lub/i koordynatorów prac Kaizen,
 • skupienie bardziej na analizie statystycznej (powtarzalne procesy) czy bardziej na analizie krytycznych ścieżek w produkcji i usługach (najdłuższe, krytyczne LT),
 • metody prowadzenia analiz, obserwacji i prezentacji proponowanych usprawnień,
 • analiza strumienia wartości – Value Stream w odniesieniu do wymagań klienta.

Metody problem solving:

 • 5W,
 • 5W+1H,
 • Ishikawa diagram, analiza RCA,
 • spaghetti diagram,
 • wsparcie przez formularz A3.

Standaryzacja 5S + 1S i Poka-Yoke w przedsiębiorstwie:

 • czym jest Visual Management i korzyści z jego używania,
 • selekcja i systematyka,
 • sprzątanie/porządkowanie – ochrona i podtrzymanie systematyki,
 • standaryzacja i samodyscyplina,
 • rozwiązania typu Poka-Yoke, czyli tworzenie metod błędo-odpornych, przykłady.

Autonomous maintenance (element TPM) w Lean Management:

Użycie Kanban board dla sterowania workflow prac w przedsiębiorstwie:

 • wyrównywanie obciążenia pracą – Yamazumi i Levelling,
 • podtrzymanie w pracy Kanban jakości samego value stream/flow/kontrola WIP – szkolenia, audyty, zasady ciągłego doskonalenia,
 • typowe miejsca stosowania Kanban w odniesieniu do naszej praktyki pracy,
 • statusy prac i organizacja layout’u plansz, przykłady dashboard’ów Kanban,
 • opracowanie własnych metod wizualizacji, tj. rodzaje prac i usług, statusy, ryzyka, strefy w dashboard i poruszanie się między strefami z Kanban.

Zastosowanie teorii ograniczeń TOC/MBC w promocji wydajności – koncepcje proponowane przez Goldratt’a połączone z Visual Management – wizualizacja i kolejkowanie pracy w Critical Chain:

 • multitasking i pojęcie „przezbrojenia” intelektualnego wpływającego na obniżenie wydajności pracy,
 • identyfikacja, śledzenie i wsparcie dla łańcucha krytycznego prac.

Zakończenie zajęć:

 • podsumowanie i follow-up, jako praca domowa,
 • przekazanie linku do dysku sieciowego dla umożliwienia pobrania dodatkowych materiałów, jak i samych materiałów z zajęć, wyników warsztatów.

 

Rozkład godzinowy:

Dzień I i II:  09:00-15:00

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową

Adresaci szkolenia:

Dla menedżerów HR działów kadr i specjalistów, dla wszystkich osób zajmujących się problematyką zarządzania procesem pracy i ludźmi.

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metodologia

 • podstawowa komunikacja w wirtualnej sali szkoleniowej przebiega domyślnie z wykorzystaniem narzędzia Zoom; przed zajęciami przekazany jest uczestnikom numer/link umożliwiający zalogowanie się przez przeglądarkę internetową lub przez darmowy software Zoom,
 • materiały szkoleniowe zostają przekazane na początku zajęć w formacie plików pdf,
 • pliki używane do ćwiczeń przekazywane są systematycznie w trakcie zajęć do wglądu/edycji uczestnikom,
 • warsztaty wykonywane są również przy wsparciu narzędzi z dedykowanych portali internetowych,
 • wszelkie opracowania/wizualizacje wykonywane w trakcie trwania szkolenia zostają zdigitalizowane i są dostępne do pobrania z sieci po zakończeniu zajęć.
 • przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
 • w około 90% przypadków stosowanie “nieksiążkowych”, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie UK, Polski i Niemiec,
 • wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady

 

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1300 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Lokalizacje i terminy

online
22.11.2021 - 23.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
online
23.05.2022 - 24.05.2022
1 599,00 zł (1 300,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

online - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - Czas pracy kierowców
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Przeciwdziałanie absencji w miejscu pracy
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Jak przeprowadzić skuteczny wywiad z kandydatem? Sekrety udanej rozmowy kwalifikacyjnej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
online - Systemy wynagradzania i premiowania
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
861,00 zł (700,00 netto)
online - Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - HR – narzędzia, formularze, procedury strategie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
online - Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z Y X Baby Boomers
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
861,00 zł (700,00 netto)
online - Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych. Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Prawne i etyczne aspekty procesu rekrutacji
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
online - Assessment Center/Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
online - HR Biznes Partner
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
online - Efektywny proces rekrutacji i selekcji
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Indywidualne plany rozwoju – jak zatrzymać talenty w organizacji?
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
online - Zatrudnianie cudzoziemców
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - Zarządzanie szkoleniami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)

Polecane szkolenia

online - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - Praktyczne rozwiązania dla pracodawców - Tarcza Antykryzysowa
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
online - Optymalizacja zatrudnienia w sytuacji kryzysowej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
Efektywne koordynowanie pracy zespołu on-line dla początkujących
Kompetea
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
online - Czas pracy kierowców
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Proces odchodzenia pracowników – czyli przygotowanie rozmowy zwalniającej oraz informacji dla pracowników
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
online - Dział HR w sytuacji kryzysowej – obszary, priorytety, zadania
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
online - Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Standardy pracy kierowniczej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie zespołem wirtualnym i rozproszonym
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
789,66 zł (642,00 netto)
Strong Team - budowanie, wzmacnianie i rozwijanie zespołu (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
Motywowanie i budowanie zaangażowania (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
Rozwiązywanie umów o pracę w czasach COVID-19 - Szkolenie online
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
8 548,50 zł (6 950,00 netto)
2% rabatu SZKOLENIE ON-LINE: Kompetencje menedżera w czasach kryzysu
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
10% rabatu SZKOLENIE ON-LINE: Team work w czasie pracy zdalnej
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu Menadżer w nowoczesnej organizacji: delegowanie motywowanie rozmowy z pracownikami
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
online - Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Przeciwdziałanie absencji w miejscu pracy
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Jak przeprowadzić skuteczny wywiad z kandydatem? Sekrety udanej rozmowy kwalifikacyjnej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
online - Systemy wynagradzania i premiowania
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
861,00 zł (700,00 netto)
online - Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - HR – narzędzia, formularze, procedury strategie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Profesjonalny controlling HR PREMIUM
Kompetea
Do ustalenia
2 816,70 zł (2 290,00 netto)
Nowoczesne techniki rekrutacji i selekcji kandydatów - praktyczne narzędzia
Kompetea
Do ustalenia
2 100,00 zł (1 707,32 netto)
HR Business Partner - współpraca z menadżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
Kompetea
Do ustalenia
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
Kurs Asesora sesji Assessment Center i Development Center
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
„Narzędziownia HR” – najważniejsze procesy i narzędzia w obszarze zzl
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Performance Management – zarządzanie wynikami pracy
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe