Szukaj szkolenia

VADEMECUM KADROWCA NA 2023 ROK

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
online
971,70 zł (790,00 netto)

Rok 2023 zapowiada się jako okres rewolucyjnych zmian w prawie pracy. Przede wszystkim zaczną obowiązywać długo oczekiwane i procedowane przepisy dotyczące pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości i innych środków odurzających w miejscu pracy. Planowane są także zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich, okolicznościowych orz oraz umów terminowych. Polska jest zobowiązana do wdrożenia trzech dyrektyw unijnych: dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (dyrektywa work life balance), dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (ochrony sygnalistów) oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Aktualnie terminy na implementację wskazanych dyrektyw już minęły, projekty nadal jednak są procedowane na etapie legislacyjnym. Niemniej jednak wskazane zmiany są nieuchronne. Istotne będą także planowane zmiany dotyczące konstrukcji umów terminowych, w tym wypowiadania umowy na czas określony oraz konstrukcji umowy na okres próbny. Wskazane nowelizacje odpowiednich przepisów z pewnością będą miały duże znaczenie dla funkcjonowania zakładów pracy i ich wdrożenie będzie się wiązało z koniecznością wprowadzenia odpowiednich procedur wewnętrznych w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy. Dlatego też pracownicy działów personalnych, jak i kadra menedżerska powinni mieć odpowiednią świadomość w tym zakresie.
W trakcie szkolenia omówione zostaną także praktyczne zagadnienia związane z rekrutacją pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem zasady niedyskryminacji i RODO, zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych oraz ewidencji czasu pracy.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w zakresie prawa pracy. Podczas szkolenia zostaną omówione zarówno zmiany, które świeżo weszły w życie (praca zdalna, kontrola trzeźwości), jak i zmiany planowane w 2023 r. Omówione zostaną także najczęściej występujące w praktyce kadrowej problemy związane z rekrutacją pracowników oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji o ochronie danych osobowych.

Szkolenie przeprowadzi: dr Małgorzata Mędrala, doktor nauk prawnych, radca prawny specjalizujący się w prawie pracy oraz ochronie danych osobowych, w swojej pracy zawodowej współpracowała z największymi kancelariami krakowskimi, obecnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie specjalizująca się w prawie pracy i ochronie danych osobowych, adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez wykładowców z CUA, Columbus School of Law we współpracy z UJ. Posiada 16-letnie doświadczenie praktyczne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, w tym zwłaszcza w zakresie HR compliance. Uczestniczka szeregu projektów audytowych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych - dla największych pracodawców w Polsce. Laureatka konkursu Rising Stars 2015. Autorka szeregu publikacji naukowych i praktycznych z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz prawa urzędniczego, w tym współautorka i redaktorka najnowszej monografii pt. „Praca zdalna w polskim systemie prawnym” , Warszawa 2021.
Przeprowadziła dziesiątki szkoleń dla przedsiębiorców oraz instytucji publicznych.

PROGRAM

Czas trwania szkolenia: od 10:00 do ok.14:00

Zmiany w prawie pracy w 2023 roku:

 1. Praca zdalna - nowe regulacje i wdrożenie nowych procedur.
 2. Kontrola trzeźwości i środków odurzających w miejscu pracy – potrzeba dostosowania regulaminów pracy.
 3. Omówienie planowanych zasad dostosowania polskiego prawa pracy do następujących dyrektyw:
 4. Planowane zmiany w umowach o pracę (umowy na czas określony i na okres próbny), dodatkowym zatrudnieniu pracownika, szkoleniach.
 5. Rekrutacja pracowników ze szczególnym uwzględnieniem zasady niedyskryminacji i przepisów o ochronie danych osobowych.
 6. Zasady prowadzenia akt pracowniczych – najważniejsze problemy praktyczne.
 7. Prowadzenie pozostałej dokumentacji pracowniczej.
 8. Praktyczne problemy związane z ewidencją czasu pracy.
 9. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.

PRELEGENCI

Małgorzata Mędrala

Doktor nauk prawnych, radca prawny specjalizujący się w prawie pracy oraz ochronie danych osobowych, w swojej pracy zawodowej współpracowała z największymi kancelariami krakowskimi, obecnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie, adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez wykładowców z CUA, Columbus School of Law we współpracy z UJ.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, w tym zwłaszcza w zakresie HR compliance. Uczestniczka szeregu projektów audytowych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych - dla największych pracodawców w Polsce. Laureatka konkursu Rising Stars 2015.
Autorka szeregu publikacji naukowych i praktycznych z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz prawa urzędniczego, w tym współautorka i redaktorka najnowszej monografii pt. „Praca zdalna w polskim systemie prawnym” , Warszawa 2021.
Przeprowadziła dziesiątki szkoleń dla przedsiębiorców oraz instytucji publicznych.

INFORMACJE:

 

Termin i Miejsce

Termin:

16 maja 2023

Miejsce:

szkolenie on-line 

 

Koszt 

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 5 maja
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 6 maja
 •  
 • Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

 

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 9 maja 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

 

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
01-747 Warszawa, ul. Jerzego Ficowskiego 15
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl 

Lokalizacje i terminy

online
16.05.2023 - 16.05.2023
971,70 zł (790,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.

Beata Kurpiewska
+48
Godziny kontaktu
8-16
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Trudne sytuacje menadżerskie
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Do ustalenia
340,00 zł (276,42 netto)
Facylitacja w pracy Menedżera - szkolenie online
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Do ustalenia
290,00 zł (235,77 netto)
Feedback- jak skutecznie wpływać na zachowania rozmówców?
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Do ustalenia
140,00 zł (113,82 netto)
Przywództwo sytuacyjne - jak skutecznie zarządzać zróżnicowanym zespołem?
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Do ustalenia
160,00 zł (130,08 netto)
Zarządzanie zespołem w sytuacjach kryzysowych
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Do ustalenia
380,00 zł (380,00 netto)
12% rabatu Wczoraj kolega, dzisiaj szef (First Time Manager)
MENTORI sp. z o.o.
Do ustalenia
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
12% rabatu Budowa autorytetu lidera i przywództwo w zespole
MENTORI sp. z o.o.
Do ustalenia
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
12% rabatu Inteligencja emocjonalna lidera
MENTORI sp. z o.o.
Do ustalenia
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
12% rabatu Zarządzanie zmianą i zespołem w zmianie
MENTORI sp. z o.o.
Do ustalenia
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
12% rabatu Zarządzanie zespołem projektowym (dla nieinformatyków)
MENTORI sp. z o.o.
Do ustalenia
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
KONTRAKTY B2B DLA PERSONELU IT
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 094,70 zł (890,00 netto)
ZMIANY W PRAWIE PRACY 2023
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
ZMIANY W PRAWIE PRACY 2023
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
UMOWY O DZIEŁO – PRAWIDŁOWE STOSOWANIE, KONSTRUOWANIE I ROZLICZANIE.
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)

Polecane szkolenia

online - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - Praktyczne rozwiązania dla pracodawców - Tarcza Antykryzysowa
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
online - Optymalizacja zatrudnienia w sytuacji kryzysowej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
Efektywne koordynowanie pracy zespołu on-line dla początkujących
Kompetea
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
online - Czas pracy kierowców
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Proces odchodzenia pracowników – czyli przygotowanie rozmowy zwalniającej oraz informacji dla pracowników
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
online - Dział HR w sytuacji kryzysowej – obszary, priorytety, zadania
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
online - Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Standardy pracy kierowniczej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie zespołem wirtualnym i rozproszonym
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
789,66 zł (642,00 netto)
Strong Team - budowanie, wzmacnianie i rozwijanie zespołu (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
Motywowanie i budowanie zaangażowania (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
Rozwiązywanie umów o pracę w czasach COVID-19 - Szkolenie online
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
8 548,50 zł (6 950,00 netto)
2% rabatu SZKOLENIE ON-LINE: Kompetencje menedżera w czasach kryzysu
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
10% rabatu SZKOLENIE ON-LINE: Team work w czasie pracy zdalnej
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu Menadżer w nowoczesnej organizacji: delegowanie motywowanie rozmowy z pracownikami
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
online - Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Przeciwdziałanie absencji w miejscu pracy
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Jak przeprowadzić skuteczny wywiad z kandydatem? Sekrety udanej rozmowy kwalifikacyjnej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
online - Lean Management
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
online - Systemy wynagradzania i premiowania
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
861,00 zł (700,00 netto)
online - Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - HR – narzędzia, formularze, procedury strategie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Profesjonalny controlling HR PREMIUM
Kompetea
Do ustalenia
2 816,70 zł (2 290,00 netto)
Nowoczesne techniki rekrutacji i selekcji kandydatów - praktyczne narzędzia
Kompetea
Do ustalenia
2 100,00 zł (1 707,32 netto)
HR Business Partner - współpraca z menadżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
Kompetea
Do ustalenia
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
Kurs Asesora sesji Assessment Center i Development Center
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
„Narzędziownia HR” – najważniejsze procesy i narzędzia w obszarze zzl
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Performance Management – zarządzanie wynikami pracy
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe